विज्ञानाची किमया निबंध tantradnyanachi kimaya marathi nibandh

विज्ञानाची किमया मराठी निबंध विज्ञानाची किमया आजच्या काळामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर बदल घडून आलेले आहे त्यामुळे विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामध्ये बदल घडवून आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा प्रत्येकाच्या आमूलाग्र बदल घडून आला आहे आणि आपल्याला आपल्या प्रत्येकाच्या आणि प्रगती आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने गरजेचे आहे.

विज्ञानाची किमया मराठी निबंध.

विज्ञान आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणावर ती तंत्रज्ञानात बदल घडवून आपल्या प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये बदल घडवत असतो त्यामुळे बदला बदल होणं गरजेचं असतं आणि बदलानुसार आपण बदल गरजेचे आहे वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणावर बदल झालेला आहे

ना बद्दल खूप मोठ्या प्रमाणावर बदल होऊन आजच्या काळामध्ये वेगळ्या दिशेने वाटचाल आपण प्रत्येकजण करत असतो नि हीच वाट आपल्याला बदलासाठी आणि तांत्रिक दृष्टीने तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपण एका उत्तुंग शिखरावर पोहोचतो.

बदल घडल्यामुळे आपल्या जीवनामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर बदल होत असतो त्यामुळे जीवनामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून खूप मोठ्या बदलावर चा वापर करणे गरजेचे आहे आणि जीवन एका वेगळ्या दिशेने वाटचाल करून आपल्या जीवनामध्ये वेगवेगळे तांत्रिक बदल बदल करून आपण तंत्रज्ञान विकसित करून वेगवेगळे बदल करणे गरजेचे आहे

वेगवेगळ्या जीवनामध्ये स्केल शिकणे गरजेचे आहे आणि हेच की जर शिकला तर आवश्यक घटक बदल होऊन आपण जीवनामध्ये ठिकाणी त्याची आवश्यकता असून आणि हेच बदल आपल्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल होऊन आपण एका वेगळ्या वाटचालीकडे पोहोचतो

बदलामुळे आणि विज्ञानाच्या बदलामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर बदल होऊन आपल्या जीवनाला आणि तसेच तांत्रिक दृष्टीने आपण एक वेगळ्या दृष्टीने आपला भारत सुद्धा वेगळ्या ठिकाणी पोहोचलेला आहे विकसित होत आहे त्यामुळे विकसित होण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि विज्ञान यांचा योग्य सांगड न गरजेच आहे

खूप मोठ्या प्रमाणावर ती विकसित होऊन आपण आपल्या आर्थिक दृष्टीने सुद्धा सक्षम होऊन आपल्याला आर्थिक बाजू बळकट होऊन आपण एक वेगळ्या दिशेने चालू शकतो आणि एक वेगळं पर्व आत्मसात करू शकतो. आजच्या शेती विकासामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ती वैज्ञानिक दृष्टीने बदल होऊन

आपण पाहतोय की शेती विकास सुद्धा खूप मोठ्या पद्धतीने झपाट्याने होत आहे तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित झालं हरितक्रांती विकसित झाली त्याचप्रमाणे बी-बियाणांचा मोठ्या प्रमाणावर ती वापर होऊन उत्पादनात मध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर ती वाढ झालेली आहे त्यामुळे

वाढत्या लोकसंख्येला आहे बी-बियाणे अन्नधान्य पुरवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर बदल झालेला आपण बघत असतो आणि हेच बी बियाण्यांचा पुरवठा पण आपल्या लोकसंख्या साठी करत असतो त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ती बदल होणं गरजेच आहे त्यामुळे बदल जर झाला

तरच विकसित होत असताना आर्थिक स्रोत प्रत्येक शेतकऱ्याचा बळकट होत असतो. वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाच्या किमयेमुळे आजच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ते बदल होत गेले आहेत पण तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे आजच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर एक वेगळेच वळण लागले गेला आहे

आणि या वाहनाला मोठ्या प्रमाणावर ती एक वेगळ्या दिशेने पावले उचलायला लागला गेलेला आहे आणि वाहनांमध्ये सुद्धा वेगवेगळे बदल होईल या दृष्टीने तंत्रज्ञानाच्या पद्धतीने बदल होत गेले त्याच दृष्टीने वाहनांच्या मध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर बदल होत गेले आणि हेच प्रत्येक दृष्टीने आर्थिक स्रोत बळकट करण्यासाठी उपयोगी प्रत्येकासाठी ठरला गेला आहे. तंत्रज्ञानाच्या या मुळे आणि विज्ञानाच्या मुळे सुक्सविदेव मध्ये बदल होत गेले

असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ती आवश्यक वस्तू असतील काही म्हणतील यांचा बदल मोठ्या प्रमाणावर ती संशोधन केंद्रास कॉल केलेला आहे हे संशोधन आपल्याला आर्थिक स्रोत बळकट करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरलेला आहे आज स्वतःसाठी आपण मोठ्या प्रमाणावर ती महत्त्वाचं म्हणजे साठी सुद्धा बदल करत गेलेला आहे

आणि तंत्रज्ञानामुळे आपण बदल केला तरच आजच्या या विकसनशील आपला टिकाव आहे आणि जर आपण स्वतःमध्ये बदल केला गेला तर आपण आजच्या काळामध्ये बदल करून स्वतःसाठी महत्त्वाचं आहे हा महत्त्वाचा आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top