सूर्य मावळला नाही तर मराठी निबंध Surya mavala nahi tar nibandh

सूर्य मावळला नाही तर मराठी निबंध सूर्य भास्कर आणि रवी हे आपल्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर ती एक अंधार रात्रीचा उजेड घेऊन येऊन आपल्यासाठी उमेद घेऊन येतात येताना आपल्यासाठी खूप मोठा एक उमेदीचा शक्ती आपल्याला घेऊन राहतात आणि जाताना दिवसभरात केलेला कर्तृत्व

आपल्याला मागे सोडून जातात त्यामुळे आपल्याला सूर्य आहेत अभ्यास कर आणि रवी आपल्यासाठी एक ठेवा आहे आणि ह्याचा ठेवा अंधाऱ्या रात्रीला हुरड्याचा प्रमाण म्हणजेच आपल्या जीवनाला एक मोठा वेगळं वळण लावण्याचे कार्य करीत असतात.

सूर्य मावळला नाही तर मराठी निबंध

सुर्य मावळला नाही तर –

भास्कर हा एक मोठ्या प्रमाणावर ती आपल्यासाठी उमेदीचा स्वतंत्रता घेऊन आलेला असतो हे स्वतंत्रता आपल्याला जगण्याचा खूप मोठा एक भारतीय असतो दिवसभर कामांमध्ये सूर्य मावळतो आणि उगवतो हे आपण नीतीने म्हणून पाहत असतं त्याचप्रमाणे आपल्याला सूर्याच्या पाहता पाहता सूर्य आपल्याला खूप काही तरी नवीन जगण्याची उमेद देत असतो

आणि ज्या दिवशी सूर्य नवीन देत असतो त्या दिवशी आपण प्रत्येक दिवशी सूर्य आपल्यासाठी काहीतरी नवीन देणगी घेऊन आलेला असतो म्हणून त्याचा देंगे आपल्या जीवनामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर ते वैचारिक दृष्टीने आपल्या हिताच्या दृष्टीने काहीतरी कार्यभाग करणं गरजेचं असतं

आणि हाच कार्यभार आपण आपल्या जीवनामध्ये आत्मसात करणे गरजेचे असताना हेच जीवन आपल्यासाठी एकच स्वतंत्रता नवीन उमेद दृष्टीने आपण मोठ्या प्रमाणावर ती काहीतरी करण्याच्या दृष्टीने आपण करत असतो आणि खूप मोठ्या प्रमाणावर ती आपण आपली उमेद आपल्या दृष्टीने दृष्टीने काहीतरी करत राहणं गरजेचं असतं

आपण आपल्या मोठ्या गरजेच्या वस्तू साठी आपण विविध स्वतंत्ररीत्या कार्यभार करणे गरजेचे असते आणि याच पद्धतीने आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्या जीवनामध्ये त्याचा उपयोग करणे गरजेचे राहतो.

सुर्य मावळला नाहीतर

सूर्य हा आपल्यासाठी खुद्द एक वैचारिक नवीन दिवसाची नवीन आशा नवीन आशा पल्लवित आरोग्य दृष्टीने खूप मोठ्या प्रमाणावर ती काहीतरी घेऊन आलेला असतो आणि याच दृष्टीने आपण दुसऱ्याच्या देणगी म्हणून आपण सूर्यासाठी एक खूप आपण वेगवेगळ्या अलंकारांनी नटलेला सूर्य दिवसाची सुरुवात अगदी आनंदाचा अलंकारांनी दिलेले असतं

आणि अलंकार आपण खूप मोठ्या प्रमाणावर ती आपण सूर्याप्रमाणे खूप मोठ्या आशा आणि उत्कर्षाच्या शिखरावर पोचलेला असतो आपल्या जेवणामध्ये सूर्यासारखा आनंद आणि अलंकार घेऊन येणारा दुसरा कोणताही असा एक तारा हा तर आपल्या जीवनामध्ये खूप खूप चांगले दृश्य

आपलं जीवन एक आनंद मै आनंदाच्या दृष्टीने सृष्टीने नटलेल्या पहिला मित्र आणि हीच आनंदाची सृष्टी आपल्या जीवनाला एक आनंदाचा ठेवा आणून देत असतं आणि हाच ठेवा आपल्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर ती आनंदाचा आहे आणि हाच ठेवा पण जपून सुद्धा गरजेचे आहे हा ठेवा आपण जर जपला तर आपल्या दृष्टीने आपण खूप मोठ्या प्रमाणावर ती वैचारिक दृष्टीने आपण आपल्या जीवनामध्ये खूपदा अमूल्य देणगी साठी आपण आनंदी होऊ शकतो..

सुर्य एक देणगी

आपल्या सर्वांसाठी सूर्या आपल्यासाठी एक अमूल्य देणगी आहे आणि हा अमूल्य ठेवा आपल्या प्रत्येक दिवसासाठी ऊर्जा आणि आपल्या आरोग्यासाठी दृष्टी निर्माण करण्याचा दृष्टीकोन देत असतो

आणि हीच गोष्ट आपल्यासाठी होता वैचारिक पातळीवर ती आपल्या आरोग्य व्यवस्थित ठेवण्यासाठी तसेच आपल्याला जो जीवनामध्ये आर्थिक स्रोत असेल जगण्यासाठी तर निर्माण करण्यासाठी एक ग्रुप देत असतो

आणि हे कुरूप आपल्या जीवनामध्ये सूर्य हा एकत्र आलेला असतो आणि हा ग्रुप आपल्या स्वतःचा एक देणगीदार आहे या सुट्टीवर ती खूप मोठ्या प्रमाणावर देणगीदार म्हणून सूर्य आपल्यासाठी आहेत पण आपल्या सर्वांच्या आरोग्य सुद्धा एक आनंद आहे. एक नवीन गोष्टींना सूर्य देणगी देत असतो

आपल्या जीवनामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर ती अशा प्रत्येक दिवसासाठी प्रत्येक त्यासाठी आणि प्रत्येक मिळविण्यासाठी सूर्य ध्रुवतारा आपल्यासाठी खूप नवीन काही जगण्याचा नवीन काहीतरी करण्यासाठी आपण आपले कला अजरामर करण्यासाठी आपल्या प्रत्येकासाठी प्रत्येक दिवस काहीतरी नवीन घेऊन आलेला असतो

कालचा दिवस असतो तर आजचा दिवस नसतो त्यामुळे आज नवीन काहीतरी दिवसाची सुरुवात असते दिवस आपल्यासाठी नवीन आलेला असतो त्या दिवसाची सुरुवात चांगल्या रीतीनं करणार आणि त्यामुळे आपल्याला चांगला दिवस जाने गरजेचं असतं.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top