शाळा नसती तर निबंध Shala Nasti Tar Marathi Nibandh

शाळा नसती तर मराठी निबंध शाळा नसती तर प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांचे शिक्षण झाले नसते आणि शिक्षण प्रत्येक विद्यार्थ्याचे झालं असतं तर सुशिक्षित प्रत्येक जुनं झालेलं नसतं आजच्या काळामध्ये स्वच्छता किती महत्त्वाचे आहे ते प्रत्येक व्यक्तीला कळलेला आहे त्यामुळे सुशिक्षित होणार शिक्षण घेणं खूप महत्त्वाचा आहे आत्ताच्या काळात खूप मोठ्या प्रमाणावर ती शिक्षण घेणेही गरजेचे आहे.

शाळा नसती तर मराठी निबंध.Shala Nasti Tar Marathi Nibandh

शिक्षण नसता आणि शाळा नसती तर प्रत्येकाचे जीवनामध्ये खूप मोठी संकटांना सामोरे जावू लागला असतो प्रकारचं एक तांत्रिक प्रगती विज्ञानाच्या दृष्टीने खूप मोठ्या प्रमाणावर ती प्रगती प्रत्येक ठिकाणी केलेली आहे आणि ही प्रगती आपल्याला समजले नसते कशामुळे आणि काय झाले त्यामुळे आपल्याला जर प्रगती करायची असेल आणि प्रगतीसाठी आपलं जीवनमान उंचावण्याचा असेल तर शिक्षण घेणं गरजेचं असतं

आणि शिक्षणामुळे आपल्या जीवनामध्ये नेहमीच आपण बदल करू शकतो हे पण तितकच महत्त्वाचं आणि गरजेचं असतं. शिक्षण हे प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर ती बदलली तसा आदर्शवादी बदल असं म्हणावं लागेल शिक्षणामुळे प्रत्येकाचे जीवन बदलून गेलेला आहे

आज शिक्षण म्हटलं की आयटी क्षेत्रातील माध्यमिक क्षेत्रातील प्राथमिक क्षेत्रातील बालवाडी असेल तसे शाळांमधील माध्यमिक क्षेत्रातील अशा प्रत्येक ठिकाणी शाळांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर ती शिक्षण घेत असतात आणि शिक्षण घेतल्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थी असतील मग आई-वडील असतील यांच्या प्रत्येकाचे जीवनामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर बदल होत राहतो त्यामुळे प्रत्येकाकडे सक्षम असणे गरजेचे आहे

आणि शिक्षणामुळे प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये खरंच मोठ्या प्रमाणावर बदल होत गेलेला आहे आणि हाच बदल प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ती होत गेल्यामुळे प्रत्येकाचं जीवन बदलून गेलेलं आहे. शाळा नसती तर प्रत्येकाला शिक्षण घेता आलं असतं आणि शिक्षण घेतलं असतं

तर प्रत्येकाचे जीवन उद्या बदल झाले नसताना बदल होणे म्हणजे आर्थिक स्रोत बळकट करण्यास व त्याच्या सवयी बदलणे स्वतःचे व्यक्तिमत्व सुधारणाही शाळा शिकल्यानंतर आम्ही शाळेच्या योग्य वेळेला योग्य ठिकाणी व योग्य व्यक्तिमत्व तयार झाला नसेल तर शाळा म्हणजे काय असतं ते आपल्याला समजत नाही

आणि त्यामुळे आपण प्रत्येक वेळेला शाळा म्हणजे काय असते हे आपल्याला समजलं नाही तर जीवनामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर अडचणी आपल्याला आले असल्याने अडचणी पासून दूर कसे करता येईल हे आपल्याला समजलं असतं त्यामुळे दूर जाणे पण आपल्याकडे शाळेत शालेय शिक्षण आपल्याकडे नसेल तर शिक्षणामध्ये वैयक्तिकपणे बदल आपण नक्कीच करू शकतो.

शिक्षण झाल्यामुळे आपल्याला योग्य ठिकाणी योग्य प्रमाणात योग्य आपल्याला पाहिजे लक्ष आपल्या इच्छेनुसार आणि आपल्या आवडीनुसार गरजेनुसार आपण नोकरी मिळवू शकतो तसेच त्याप्रमाणे आपल्या नोकरीला लागल्यावर बसतो तो नोकरीसाठी आपण इच्छित स्थळी विविध प्रकारच्या क्षमतेने आपण पैसे मिळवू शकतो आणि हे पैसे आपल्या जीवनाला वेगळे प्रकारचे कलाटणी देऊन आपलं जीवन एक प्रकारचा एक व्यक्तिमत्त्व तयार करू शकतो

जीवनाला कलाटणी देण्यासाठी आपण लिहून एक मोठ्या प्रमाणावर ती मोठ्या व्यावसायिक असेल नोकरीत असेल तर आपल्या जीवनाला कलाटणी देण्याचे काम आपलं जीवन योग्य ठिकाणी नेण्याचं काम आपल्याला नोकरी करू शकते आणि शिक्षणात करू शकतो शिक्षण आणि बदल असतो त्यामुळे प्रमाणावर ती प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये शिक्षण असणे गरजेचे असतानाही

शिक्षण आपल्याला जास्त आपल्या जीवनाला योग्य प्रकारचे कलाटणी देण्याचे काम शिक्षण कॅल करतो आणि शिक्षणामुळे आपल्या जीवनामध्ये बदल होत असतो. शिक्षण असल्यामुळे जीवनाला एक प्रकारची कलाटणी

तर नक्कीच मिळू शकते त्यामुळे शिक्षण हे आपल्या जन्माची एक सुधारित समजा आणि जीवनामध्ये कलात्मक बदल घडवण्यासाठी शिक्षण असणेही तेवढेच गरजेचे आहे त्यामुळे शिक्षण हे आपल्या जीवनाचे एक कला आणि आदर्श व्यक्तिमत्व गुरु आहे त्यामुळे शाळा नसती तर आपल्या जीवनाला कलाटणी मिळाली नसती आणि जीवन योग्य ठिकाणी योग्य जीवनाची योग्य दिशा आपल्याला मिळाले नसते.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top