संस्था व संस्थापक

Table of Contents

संस्था आणि संस्थापक

१८२८:- राजाराम मोहन राय – ब्राह्मो समाज

१८६५:- देवेंद्र नाथ टागोर – आदी ब्राह्मो समाज

१८६५ :- केशवचंद्र सेन -भारतीय ब्राह्मो समाज

१८६७ :- आत्माराम पांडुरंग तर्खडकर – प्रार्थना समाज

१८७२ :- आनंद मोहन बोस – सार्वजनिक समाज

१८७३ :- महात्मा फुले – सत्यशोधक समाज

१८७५ :- स्वामी दयानंद सरस्वती – आर्य समाज

१८८० :- केशव चंद्र सेन – नावविधान समाज

१८८९ :- पंडिता रमाबाई – आर्य महिला समाज

१९०५ :- गोपाळ कृष्ण गोखले – भारत सेवक समाज

१९११ :- शाहू महाराज – सत्यशोधक समाज कोल्हापूर

१९१८ :- शाहू महाराज – आर्य समाज शाखा कोल्हापूर

१९२३ :- विठ्ठल रामजी शिंदे – तरुण ब्राह्मो समाज

१९५५ :- पंजाबराव देशमुख – भारत कृषक समाज.

सोसायटी

१७८४ :- विलियम जोन्स – बंगाल अशियाटिक सोसायटी

१७८९ :- विलियम जोन्स – असियटीक सोसायटी

१८२२ :- जगनाथ शंकर सेठ – बॉम्बे नेटिव्ह स्कूल बुक सोसायटी

१८३८ :- जगन्नाथ शंकर सेठ – ग्रँट मेडिकल कॉलेज

१८५२ :- भाऊ दाजी लाड – ग्रँट मेडिकल सोसायटी

१८६२ :- सर सय्यद अहमद खान – सायंन्टफिक सोसायटी

१८६३ :- नवाब अब्दुल लतीफ – मोहमदम लिटररी

१८६४ :- सर सय्यद अहमद खान – ट्र्न्स्लशन सोसायटी

१८६५ :- दादाभाई नवरोजी – लंडन इडीयन सोसायटी

१८७५ :- मँडम ब्लावाट्सक्यी कर्नल अल्कोटा – थेओसोफिकल सोसायटी

१९०१ :- शाहू महाराज – मराठा एजुकेशन सोसायटी

१९०५ :- श्यामजी क्रष्णा व्रमा -इंडियन होमरुल सोसायटी

१९०६ :- शाहू महाराज – किंग एड्वर्ड मोहमदन एजुकेशन सोसायटी

१९४५ :- बाबासाहेब आंबेडकर – पीपल्स एजुकेशन सोसायटी.

Posted in GK

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top