महत्त्वाचे शास्त्रीय नियम व त्यांचे संशोधक 

Table of Contents

संशोधक                            नियम

न्यूटन              –           शक्तीचा अविनाशित्वाचा सिद्धांत

 जगदीशचंद्र बोस   –    वनस्पतींना भावना असतात

 मायकेल फॅरेडे    –       विद्युत विच्छेदन

डॉ.होमी भाभा    –        वैश्विक किरणाचा सिद्धांत

 जोसेफ लुई        –        वायुचा प्रसारणाविषयीचा सिद्धांत

आर्किमिडीज     –         विशिष्ट गुरुत्व सिद्धांत

अल्बर्ट आईनस्टाईन  –   सापेक्षतावादाचा सिद्धांत

   न्युटन               –         गुरुत्वाकर्षण नियम

   रुदरफोर्ड           –        आण्विक सिद्धांत

   मेंडेल               –          अनुवंशिकतेचा नियम

   आर्किमिडीज      –       तरंगणार्‍या पदार्थ विषयाचा नियम

   जयंत नारळीकर   –     गणिताबाबतचे नियम

   डार्विन              –          नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत

   सी.व्ही.रमण       –        प्रकाशविषयी सिद्धांत

   माल्थस            –         लोकसंख्या सिद्धांत

  केपलर             –          गतीचे मुलभूत नियम

 न्यूटन              –          खाली पडणार्‍या वस्तूविषयीचा नियम

                             

    बायोमेट्री        –         सजीवांच्या निर्मितीचा अभ्यास

   आरोग्यशास्त्र   –         आरोग्य

   खगोलशास्त्र   –          ग्रह व तारे

   मानवशास्त्र     –          मानवी शरीर रचना व संस्कृती यांचा विकास

   भूगोलशास्त्र    –          मानव व पर्यावरण यांच्या परस्पर संबंधांचा अभ्यास

   धातूशास्त्र      –           धातूचा अभ्यास

   गणित          –           अंक आणि मापण

   समाजशास्त्र   –           समाज आणि मानव समूहाची वर्तणूक

  रसायनशास्त्र  –           रसायनिक मुलतत्वे

 औषधवैद्यक  –          आरोग्य व उपचार

 विश्वस्थिति शास्त्र  –     संपूर्ण विश्व

 जीवरसायनशास्त्र  –     सजीव सृष्टीचे रसायनशास्त्र

व्हायरॉलॉजी   –         विषाणूचा अभ्यास

लेखाशास्त्र  –             हिशोब,लिखाण

ध्वनिशास्त्र   –            ध्वनीचा अभ्यास

चलनशास्त्र  –            पदार्थ व वस्तूंचे चलन,मूल्यांकन

भूशास्त्र       –            भूपृष्ठावरील खडक व रचना

हवामानशास्त्र  –         हवामानाचा अभ्यास

वनस्पतीशास्त्र –         वनस्पती जीवन

जलविद्याशास्त्र  –       पाणी

कीटकशास्त्र   –         कीटकजीवन

झुलॉजी       –          प्राणी जीवनाचा अभ्यास

विमानविद्या  –          उड्डाण

अर्थशास्त्र     –          संपत्तीची निर्मिती व वाटप

मानसशास्त्र   –         मानवी मन व वर्तणूक

पुरातत्व शास्त्र –        पुराणवस्तू व संस्कृती

पोमोलॉजी   –         फळशास्त्र

बॅक्टेरिऑलॉजी  –   जीवाणूचा अभ्यास

शरीरशास्त्र     –        सजीवांच्या आंतररचनेचा अभ्यास

जेनेटिक्स      –        अनुवंशिकतेचा अभ्यास

इलेक्ट्रॉनिक्स –        मुक्त ऋण विद्युत कण

टॉक्सीकॉलॉजी  –    विषासंबंधीचा अभ्यास

खनिजशास्त्र   –       खनिजे

भूरूपशास्त्र    –       भूस्वरूप

सूक्ष्मजंतू शास्त्र  –    अतिसूक्ष्मजंतू

 न्यूरॉलॉजी  –          मज्जासंस्थेसंबंधी अभ्यास

ऑर्निथॉलॉजी  –     पक्षी जीवनाचा अभ्यास

रोगाणुशास्त्र    –      अतिसूक्ष्म रोगाणू

भू भौतिकशास्त्र –     पृथ्वीच्या पृष्ठभागाअंतर्गत हालचाली

 फलज्योतिष शास्त्र   –   भविष्य

 परिस्थितिकी   –       जिवांचे जीवन चक्र

 अंडीशास्त्र     –        पक्षी व सरपटणार्‍या प्राण्यांची अंडी 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top