जंगली प्राण्यांची नावे मराठी

जंगली प्राण्यांची नावे मराठी

सांबर

  गेंडा

रानडुक्कर

गवा

 बिबट्या

 वाघ

हत्ती

 उंट

सिंह

कोल्हा

अस्वल

 पांडा

 गोरिला

एक मोठा अफ्रीकन वानर

 तरस

  चित्ता

जिराफ

लांडगा

कांगारू

हरिण

झेब्रा

Names of Wild Animals in Marathi and English

 

Reindeer  ( रेनडीअर )  सांबर

 Rhinoceros  ( रायनोसोर्स )  गेंडा

 Boar  ( बोअर )  रानडुक्कर

 Bison  ( बायसन )  गवा

 Leopard  ( लेफर्ड )  बिबट्या

 Tiger ( टाइगर ) वाघ

   Elephant  ( एलफन्ट )  हत्ती

  Camel   ( कॅमल )  उंट

 Lion  ( लॉयन )  सिंह

Fox  ( फॉक्स )  कोल्हा

Bear  ( बेअर )  अस्वल

Panda  ( पॅण्डा )  पांडा

Gorilla  ( गोरिल्ला )  गोरिला

 Chimpanzee  ( चिंपांझी )  एक मोठा अफ्रीकन वानर

 Hyaena  ( हायना )  तरस

  Cheetah   ( चीता )  चित्ता

  Giraffe  ( जिराफ )  जिराफ

   Wolf   ( वुल्फ )  लांडगा

  Kangaroo   ( कॅंगरू )  कांगारू

  Deer   ( डीअर )  हरिण

Zebra  ( झेब्रा )  झेब्रा

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top