माझा आवडता छंद मराठी निबंध my favourite hobby essay in marathi

माझा छंद मराठी निबंध आपल्या सर्वांना वेगवेगळ्या प्रकारचे छंद असतात त्यातच मोठ्या प्रमाणावर ती प्रत्येकाला प्रत्येकाच्या जीवनात सरांनी प्रत्येकाच्या आवडीनुसार वेगवेगळे छंद प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये असतात आणि हे छंद प्रत्येकाने स्वतःच्या जीवनामध्ये जर उपयोगात आणले तर जीवनमान खरच बदलून जात जाईल

आणि जीवन एक वेगळ्या दिशेने वाटचाल करण्यास मदत होईल जीवनामध्ये वेगवेगळे बदल घडवून आणण्यासाठी आपल्या जीवनामध्ये वेगवेगळे छंद असून खूपच गरजेचे आहे आणि हे छंद प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये असं खूप महत्त्वाचा आहे.

माझा छंद मराठी निबंध my favourite hobby essay in marathi

प्रत्येकाला प्रत्येकाच्या आवडीनुसार प्रत्येकाच्या जीवनाच्या वेगवेगळ्या शब्दानुसार वेगवेगळे छंद असतात प्रत्येक वेळा वेगवेगळ्या कलावंत असतात आणि त्या कलेच्या आणि चंद्राच्या वैयक्तिक जीवनात नुसार प्रत्येक वेळेस माणूस जीवनामध्ये प्रत्येक कलेचा उपयोग करून माणूस आपल्या जीवनामध्ये एक वेगळं वळण आदर्शवत वळण घेत असतो

आणि त्यामुळे जीवनाविषयी एक नवीन छंद कल्पना आणि अनेक बदलून टाकण्याचा मार्ग आपला प्रत्येक आपल्या वेगवेगळ्या चंदनसार प्रत्येकाला होत असतो त्याच प्रमाणे आमच्या माझा एक पूर्णपणे छंद असा कल्पनात्मक होता तो पूर्ण माझ्या जीवनामध्ये एक वेगळाच जीवनाला कलाटणी लागून गेला होता जीवनामध्ये एक प्रकारचा छंद जर असेल

तर जीवनाला जीवन जगण्याला गोडी निर्माण आपल्याला जगण्याचे वेगवेगळे मार्ग तयार होऊन आपलं जीवन मार्ग बदलून आपले जीवन एका वेगळ्या दिशेने बदलून जाऊन जीवनामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे कलटन आपल्याला पळून गेलेली असते त्यामुळे आपण जीवन जगत असताना वेगवेगळ्या प्रकारचे जीवन आनंददायी होण्यासाठी आपल्या जीवनामध्ये एक छंद असणे गरजेच असतं

आणि माझाच असाच एक छंद म्हणजे जीवनामध्ये लहान असताना एक प्रकारचा आपल्या जीवनाला आकार देण्यासाठी वेगळे वळण असतं पण ते मोठ्या प्रमाणावर ती आपल्याला योग्य दिशेने जाऊन घेण्यासाठी आणि बदल घडण्यासाठी खूप महत्त्वाची असतात त्यांच्यामध्ये माझ्या लहान असतानापासून एक छंद मला लागला की ड्रायविंग करायचा आम्हीच ड्रायव्हिंग माझ्या जीवनामध्ये एक प्रकारचं लावून गेला त्यामुळे टू व्हीलर ड्रायव्हिंग प्रथमता लहान असताना शिकल्यानंतर ना लहान असताना शिकल्यानंतर ना एक प्रकारची गोडी तयार झाली

आणि हीच गोडी मला माझ्या पुढील आयुष्य मध्ये एक ड्रायव्हिंग मध्ये माझं करिअर घडू शकतो हे मला त्यावेळी समजलं ज्यावेळेस माझं 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ना मला कल्पना येऊ लागली की आपला आवडता छंद कोणता असावा आणि तो छंद आपण पूर्ण केल्यानंतर

आपल्या जीवनाला कलाटणी कुठे लागते त्यासाठी मला वेगवेगळ्या प्रकारची कलाटणी मिळवण्यासाठी अठरा वयानंतर ना मी ज्यावेळेस ड्रायव्हिंग पूर्णपणे फोरविलर चे शिकल्या नंतर मला ज्या वेळेस काही कल्पना यायला लागली आणि त्यानंतर मी ड्रायव्हिंग मध्ये करिअर करण्याचं ठरवलं त्यात मध्ये आर्मी भरतीसाठी अभ्यास केला

आणि आर्मी भरती मध्ये जॉईन झाल्यानंतर माझं आर्मी मध्ये मी मध्ये ड्रायव्हिंग या क्षेत्रांमध्ये भरती झाल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर ती आर्मी मधील सुख सुविधा असतात त्याचप्रमाणे जे मोठ्या प्रमाणावर ती आवश्यक पॅकेट ची नोकरी असते तितकीच ती मला नोकरी भेटलेली होती

त्यामुळे आपला एक छंद असतो तो जीवनात करिअर बदलून टाकण्याचा एक वेगळा मार्ग तयार होतो त्यामुळे प्रत्येक वेळेस आपल्या जीवनामध्ये वेगवेगळे छंद असणं गरजेचं असतं आणि हेच शब्द आपल्याला आपल्या जीवनाची योग्य दिशेने वाटचाल तयार करण्याची एक वेगळी वेगळी प्रेरणा तर नक्कीच देऊ शकतो

त्यामुळे मला आर्मी भरती एक छंद ड्रायव्हिंग मुळे लागला आणि तिथे माझ्या जीवनाची कलाटणी देण्याचा मला काम मिळाले आणि त्यामुळे माझं जीवन एक प्रकारचं एकच छंद आत्म मधून एक वेगळ्या प्रकारचे जीवन माझ तयार झालेलं आढळून आले आहे. प्रत्येकाला प्रत्येक ठिकाणचा आणि प्रत्येक अकलेचा नेहमी छंद असावा

व छंद आपला इतिहास घडवतो मिळतो पण आर्थिक सुरुवात उत्पन्न करण्यासाठी आपल्याला तो छंद खूप महत्त्वाचा वाटतो त्यामुळे प्रत्येकाचा प्रत्येकाच्या मनामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर ती छंद असणे गरजेचा असतो आणि हा छंद आपल्‍या जीवनाला वेगळीच कलाटणी नक्कीच देऊ शकतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top