मुलाखतीचे प्रकार स्पष्ट करा.

मुलाखतीचे प्रकार स्पष्ट करा
मुलाखत ही काटेकरपणे घेतले जाते त्यामध्ये व्यवसायिक आपला स्वतःचा जो व्यवसाय मध्ये ठसा उमटलेला आहे.

तो प्रत्येक त्याच्या ठिकाणी का नको पर्यंत पोहोचला गेला पाहिजे त्यानिमित्ताने मुलाखत प्रत्येकाची एका कर्तुत्वाच्या कारकिर्दीवरती घेतली जाते.

आणि हीच कारकीर्द एक कर्तुत्वानाच्या मुद्द्यावरती ठरवून घेतलेली असते आणि तिथेच मुलाखत संवाद रूपाने कार्याचा ठसा उमटवण्यासाठी कार्य आपलं आदर्शवत कसं आहे.

हे इतरांना समजून सांगण्यासाठी आणि आपलाही एक कार्याचा इतरांनी अनुभव घ्यावा आणि त्यांच्या कार्यामध्ये त्यांनी अग्रेसर राहावं यानिमित्ताने मुलाखत व्यवसायिक दृष्टीने घेतली जाते दृष्टीने घेतले जाते.

असे अनेक प्रारूप प्रकार असतात आणि प्रकारांच्या माध्यमातून नोकरीच्या माध्यमातून विविध मुलाखत पार पडली जाते.

Table of Contents

मुलाखतीचे प्रकार स्पष्ट करा


मुलाखती काटकरपणे अनेक प्रकारांमध्ये मोडली जाते त्यामध्ये स्पष्ट असेल स्वच्छ मांडणी आदेश आणि संवाद एक पत्रकार मांडणी पद्धतीने समस्या आणि प्रश्न या परीक्षा पद्धतीने विचारले जातात.

किंवा त्यामध्ये व्यावसायिक दृष्टीने अजय मुलाखतीमध्ये प्रकार आढळून येतात व्यवसायिक असेल नोकरी विषयक असेल आणि असे अनेक विषयांमध्ये पारंगत असलेले.

शिक्षक असतील डॉक्टर असतील पोलीस असतील अशा विविध त्यांनी प्रत्येक त्यांच्या कार्यामध्ये ठसा उमटवलेला असतो.

त्यांच्या पद्धतीनं एक प्रकाराच्या दृष्टिकोनातून मुलाखत घेतली जाते आणि त्या मुलाखतीचा इतरांना फायदेशीर असा एक ठसा ओवा आणि एकदा व्हावा याच पद्धतीने पाहिलं जातं.

मुलाखत ही एक प्रकारची नियोजित असते आणि त्यामध्ये पत्रकार उत्पादन समस्या दृष्टीने अनेक प्रकारचे मुलाखत तयार करता येते.

आणि त्यामध्ये आपण मुलाखतीमध्ये प्रकार असतात त्यामध्ये प्रथम मोठ्या प्रमाणावरती प्रतिवादी प्रश्न असतील विचारणे किंवा त्यांच्या व्यवसायात दृष्टीने प्रश्न विचारणे असे प्रश्न एका विचारले जातात.

आणि या विचारण्याला एक प्रकारच्या माध्यमातून एक विचारसरणी पुढे नेण्यासाठी एक महत्त्वाची भूमिका पार पडली जाते

मुलाखत प्रकार –


ओळखत प्रकार कोणते असतात आणि मुलाखत मध्ये प्रश्न तसेच वाद्य असतात प्रतिवादी असतात व्यवसाय दृष्टीने असतात.
असं प्रकारचे प्रश्न असतात आणि हा प्रश्नांच्या माध्यमातून आपल्याला मुलाखतीचे प्रकार आढळून येतात मुला कारण हे तू कोणकोणते आहेत ते आपल्याला समजून जातं.
आणि त्या पद्धतीने आपण मुलाखत घेऊन व्यवसायिक दृष्टीने असेल तसेच नोकरी विषयक दृष्टी सक्षम बनवत असतात.

1) मुक्त मुलाखत घेणे –


मुक्त मुलाखत घेणे आणि मुलाखत प्रश्न प्रदान करून पत्रकारांमध्ये मुक्तपणे प्रश्न विचारणे याबाबत संभाषण यावरती योजना तयार करून मुक्त मुलाखत घेतली त्यातील.

त्यामध्ये प्रश्न प्रदान केलेले नसतात मुक्त पत्रकार असा असतो त्याच प्रकारचे संभाषण मुक्त पत्रकारिता मध्ये मुक्त मुलाखतीमध्ये आढळून येतात.

आणि मुक्त मुलाखत हे एक महत्त्वाची मुलाखत असते मुक्त त्यांना कोणत्याही प्रश्नांचा बंधन नसत त्या प्रत्येक ठिकाणी मुक्त असतात.

2)प्राथमिक मुलाखत


मुलाखतीचा प्रकार हा प्राथमिक स्वरूपाचा प्रकार आज समजला जातो यामध्ये प्राथमिक मुलाखत घेतली जाते.

याच्यामध्ये संवाद असतो असा हा उमटवून तो इतरांपर्यंत पोहोचवण्याचा मुलाखतीच्या उद्देशाने मुलाखत प्रदान केले जाते आणि एक उत्कृष्टरित्या मुलाखत एक महत्त्वाची भूमिका ठरवले जाते.

3)मूलभूत मुलाखत


या मुलाखतीच्या प्रकारांमध्ये मूलभूत मुलाखती एक स्वतः विषयी मुलाखतीमध्ये प्रश्न संवाद रूपाने विचारले जातात.

त्यामध्ये मूलभूत प्रश्न विचारले जातात तर कौटुंबिक प्रश्न गावातील प्रश्न असतील समाजातील प्रश्न असतील

तालुक्यातील प्रश्न असतील जिल्ह्यातील प्रश्न असतील असे मूलभूत प्रश्न विचारून यामध्ये मुलाखत घेतली जाते आणि त्यामधून मुलाखतीचा एक माहिती प्रधान इतरांपर्यंत पोहोचले जाते.

4)मॉनिटरिंग मुलाखत


मुलाखतीमध्ये एक मुक्त तसेच मूलभूत आणि जी प्रभावित जी मुलाखत असते ती मुलाखत मोठ्या प्रमाणावर ती मॉनिटरिंग मुलाखत एक उच्च दर्जाच्या ठिकाणी होत राहते.

त्यामध्ये विविध अशे प्रश्न आणि त्या प्रश्नांचा संवाद उत्तरे ठरत असतात आणि एक महत्त्वाचा ही मुलाखत प्रकारातून यामध्ये उत्तर आणि प्रश्न यावरती एक महत्त्वाकांक्षा बौद्धिक प्रश्न आणि बौद्धिक विषमता यातून समजले जातो.

आणि प्रत्येक वेळेला हा विद्यार्थी असेल किंवा काय असेल कोणता सक्षमपणे निर्णय घेऊ शकतो.

मुलाखत संवाद माहिती


ठरवताना मुलाखत संवाद अतिशय महत्त्वाचे असते त्यामध्ये मुलं खाते मध्ये प्रकार संभाषण आणि सहकार्य हे भूमिका पार पडली जाते.

त्यामध्ये स्वच्छते अप्रतिकार इतरांना संवाद मुलाखतीचे प्रकार संभाषण यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती स्रोत आपल्याकडे असणारा संवादानाचा शोध हा भक्कम असणे पाहिजे संभाषण मजबूत अनुकूल होणे.

हे सुद्धा महत्त्वाचं असतं त्यामुळे धारण आपण संवाद कशा प्रकारचे मुलाखत पद्धती महत्त्वाची भूमिका ठरवतो ते समुदायावरती अवलंबून असते आणि संवाद हा महत्त्वाची भूमिका पार पडली होती.

संवाद प्रकार कोणकोणते असतात –


मुलाखत घेताना मुलाखती अतिशय संख्यांमध्ये सुद्धा घेतली जाते त्यामध्ये वस्तुमान असतील घट असतील वैयक्तिक असतील.

संगीत असतील असे विविध प्रकार पडले जातात त्यामुळे मनोरंजक होत असतात त्यामध्ये सर्वेक्षण व्यक्ती असतात ऑनलाइन प्रश्न असतात वैयक्तिकपणे प्रश्न असतात.

असे विविध प्रश्नांचं जे माहिती असते ते माहिती समुद्रकाने बाहेर टाकले जाते आणि तेच आपल्याला संवादाच्या माध्यमातून ग्रुपच्या माध्यमातून मुलाखतीच्या माध्यमातून पोहोचवली गेली पाहिजे

1)ग्रुप मुलाखत –


मुलाखतीचा हा प्रकार ग्रुप मुलाखत मध्ये ठरवला जातो त्यामध्ये जूनियर असतील त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती कृपे इंटरव्यू घेतली जातात.

आणि एक मित्रांनो इंटरव्यू माध्यमातुन केली जाऊ शकते यामध्ये गटचर्चा म्हटले जाते.

आणि हे त्यातून सक्षम बनण्यासाठी दुसऱ्यांवरती मुलाखतीचा प्रकार असतो तो समजण्यासाठी ही मुलाखत प्रकार खूप महत्त्वाचे मानले जाते.

2) जाॅब मुलाखत


जॉब मुलाखत असते आणि त्याला जॉब फेअर सुद्धा म्हटलं जातं यामध्ये इंटरव्यू घेणाऱ्याला प्रभावित करण्यासाठी खूप महत्त्वाचा म्हणजे वेळ असतो तो कमी असतो.

त्यामध्ये खूपच स्टॅंडर्ड प्रश्नंची उत्तरे द्यावे लागतात स्टॅंडर्ड प्रश्न पण विचारले जातात त्यामध्ये एक प्रश्नांची प्रॅक्टिस ही महत्त्वाची अगोदरपासूनच केली गेली पाहिजे.

तुमच्याविषयी मत तुम्हाला नोकरी करावी हा जी छोटे-छोटे प्रश्न असतात ते छोटे छोटे प्रश्न प्रत्येकाने केले पाहिजेत यातूनच मुलाखतीचा दर्जा पण ठरवला जातो.

3)पॅनल मुलाखत


हा मुलाखतीचा प्रकार हा उत्तम असतो आणि निर्णय घेण्याची क्षमता त्यामध्ये स्पेशलिस्ट अनेक प्रश्न असतात.

आणि ते विचारले जातात त्या उत्तर देताना प्रश्न विचारांना व्यतिरिक्त पॅनल मध्ये इतर काही सदस्य असतात.

त्या सदस्यांकडे एक कटाक्ष पण असतो तो विचार उच्चार कसा करतो तो उत्तर एकच देतो त्यामध्ये पॅनलच्या माध्यमातून प्रश्न विचारले जातात आणि त्यामध्ये प्रश्न हे विचारले जाताना उत्तरांचे सुद्धा आपण तयारी करणं खूप महत्त्वाचं ठरतं.

4)स्काईप/ व्हिडिओ मुलाखत –


त्यामध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ठरली जाते त्यामध्ये कॅमेरासमोर बसून बोलण्याची याची सवय लावणं मुलाखतीपूर्वी महत्त्वाचे ठरतं अभ्यास करणे महत्त्वाचे ठरतं.

त्यादृष्टीने व्हिडिओ रेकॉर्ड करणे आणि त्याचा अभ्यास करणे आपल्या हाव भाव आपला प्रेझेंट कसा आहे आपले माईंड विश्लेषण कसा आहे त्याच्यावरती बराच गोष्टी अवलंबून असतात.

5) फोन वर मुलाखत –


जी रिपोर्टिंग असते मुलाखत असते ते मॅनेजवर मॅनेजर बरोबर अस्तित असते त्यावेळेस कंपनी रिक्रुटमेंट फॉरमॅट कंट्री विषयी माहिती आपल्याला सादर करावी लागते.

आणि त्यात पद्धतीने आपण फोनवरती सुद्धा इंटरव्ह्यू शकतो मी दोघांची शॉर्टलिस्ट बनवून मीटिंग त्यांना देत ठरवून त्यावरती तुम्हाला त्यावरती तयारी करणं महत्त्वाचं ठरलं जातं.

आणि महत्त्वाचं संवाद रुपी मुलाखत पूर्ण वर्षे घेतली जाते.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top