निबंध मी सह्याद्री बोलतोय Mi sahyadri boltoy marathi nibandh

आत्मवृत्तात्मक निबंध मी सह्याद्री बोलतोय. सह्याद्री पर्वतरांग महाराष्ट्र भूमीला खूप मोठ्या प्रमाणावर ती एक अलौकिक देणगी दिलेली आहे आणि देणगीच्या माध्यमातून सह्याद्री हा खूपदा आपल्या नव्या नवरीसारखा नटलेला आपल्याला पाहायला भेटतो सह्याद्री हा खूप मोठ्या प्रमाणावर ती नटलेला आहे आणि दरीखोऱ्यातून सह्याद्रीचा घुमत आहे याच सह्याद्रीच्या आपण आत्मवृत्तात्मक निबंध पाहणार आहोत.

आत्मवृत्तात्मक निबंध मी सह्याद्री बोलतोय

सह्याद्री बोलतोय –

गर्जा महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा पण बोलत असतो त्यामध्ये सह्याद्री पर्वत असेल सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यात असेल खूप मोठ्या प्रमाणावर ती सह्याद्रीने हिरवा रंगाचा शालू पांघरून आपल्याला पावसाळा ऋतु आला की हिरव्या रंगाने म्हटलेली सह्याद्री आपल्याला पाहायला मिळते खूप मोठ्या प्रमाणावर ती सह्याद्रीची म्हटलेले आपल्याला पहायला भेटतात

आणि याच माध्यमातून सह्याद्रीमध्ये असणारे विविध गड-किल्ले असतील सृष्टी असतील फुले पक्षी असतील गेली असतील पण मुले असतील यांच्या माध्यमातून सह्याद्रीला एक वेगळं सुट्टीच वरदान लाभलेला आहे आणि याच सृष्टीला खूप मोठ्या प्रमाणावर ती उपलब्ध आणि गुंजू लागत आहे

ज्यावेळेस सह्याद्रीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर ती नाद वृत्तांत तयार होतो त्यावेळेस सह्याद्रीचा वेगवेगळे आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणावर ती दरी खोरा खोऱ्यामध्ये नाद असतो ते सृष्टीला आपल्याला सृष्टीच्या स्वरूपात आपल्याला देणगी म्हणून मिळालेले आहे आणि याच देणगीची आपण एक ठेवा आहे

त्यामुळे हा सह्याद्री आपण जपला पाहिजे सह्याद्रीमध्ये असणारेच फुलवेली तसेच प्राणी पक्षी विविध झाडे फुलं किल्ले तसेच मोठ्या प्रमाणावर ती खूप तयार होणारे यांचा आपण जतन केले पाहिजेल त्यामध्ये सृष्टीची आपण पर्यावरणाच्या दृष्टीने सृष्टीला एक नवलाई पान करण्याच्या पद्धती आपण खूप आपल्या सृष्टीला आपण एक वेगळे वळण दिले पाहिजे शृष्टी साठी एक आपण देणगी लाभलं गेलं पाहिजे

सह्याद्री एक वरदान –

सह्याद्रीच्या पर्वत आणि सह्याद्रीची दरोडेखोरी आपल्यासाठी एक वरदान लाभलेला आहे आणि याच वर वरदानच आपण एक अनमोल ठेवा म्हणून जपला गेला पाहिजे लिया सुट्टी मध्ये असणारा प्रत्येकाचा सजीवसृष्टी असेल नैसर्गिक साधन सुरू होत असेल त्या सृष्टीला आपण जपले गेले पाहिजे

आणि याच पद्धतीने आपण मोठ्या प्रमाणावर ती सृष्टीतील व्यवस्थित एवढे वरती आपण आपल्या सृष्टीला एक वरदान लागला होता त्या पद्धतीने सुट्टीसाठी पारंगत पद्धतीने दऱ्याखोऱ्यातून दिले आहेत त्या गडकिल्ल्यांची आपण भटकंती करून आपण मोठ्या प्रमाणावर ती गड-किल्ल्यांवर तिचे बदल आहे

तो बदल असेल असेल ते साफ करणं खूप गरजेचं आहे त्यामध्ये झाडे लावा झाडे यांचे जतन करणं आणि सृष्टीला एक मोठ्या प्रमाणावर ती आपल्या ठेवा किंवा वर्णन देना हेच मोठं अमूल्य ठेवा असेल आणि हा अमूल्य ठेवा जपला गेला पाहिजे.

सह्याद्री बोलतोयं

दऱ्याखोऱ्यातून नाद नाद गुंजतो खूप मोठ्या प्रमाणावर तीन गडकिल्ले मध्ये सह्याद्रीच्या डोंगर कपारी मध्ये दऱ्याखोऱ्या मध्ये खरोखर मारो पाणी असतं ते धबधबे असते त्याच एक प्रकरण आवाज आपल्याला पाण्याचा तो आवाज आपल्याला तयार करून जातो

त्यामुळे सह्याद्री ही दरी खोऱ्यातून आपल्याला खूप काही सांगून जाते त्यामध्ये असणाऱ्या लेकराप्रमाणे जपणारा प्रत्येक होशील पक्षी असेल प्राणी असलेलं झाड असेल वेगळी असतील पाहुणे असतील फुले असतील त्यांना ते प्रत्येक प्रमाणात असते आणि ते आपण त्या प्रमाणात सह्याद्रीचा ठेवा आपण जपला गेला पाहिजेल

भटकंतीच्या दृष्टिकोनातून आजच्या काळामध्ये सह्याद्रीला खूप मोठं वरदान लाभलेलं आपण सर्व जण आहोत आणि या वर्तनाचा वापर आपण सर्वांनी एकत्रित करणे गरजेचे आहे आणि याच पद्धतीने त्या दृष्टीकोनातून आपण वर्गाने आपल्या ज्या पद्धतीने आपण देत राहतो

अन त्यात दृष्टीला आपण सह्याद्रीमध्ये दऱ्या खोरी असतील डोंगररांगा असतील कड्या कपारी असतील त्यामध्ये असणारे प्रत्येक सजीव असतील सजीवांना आपण सजीव सृष्टी मध्ये एक वरदान देऊ शकतो..

सह्याद्रीचा ठेवा जपणे गरजेचं

आजच्या सह्याद्रीच्या कायम ठेवा मध्ये आपण हा सह्याद्रीचा जो अमूल्य सृष्टीचा ठेवा हे डोंगर कपडे असतील गड-किल्ले असतील कडे कपडे असतील यांचा ठेवा जपणे गरजेचे आहे कड्या कपारी मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर ती गड-किल्ले लपलेला आहे

त्याला केल्याने वरती जाऊन त्यामध्ये असणारे आपण साफसफाई करणे गरजेचे आहे त्यामध्ये असणारे फार मोठे स्वप्न गरजेचा असणारा कचरा साफ करणे गरजेचे आहे याचप्रमाणे खूप मोठ्या प्रमाणावर ची साफसफाई असणे गरजेचे आहे आणि त्यातूनच आपण ठेवा आहे तो ठेवा जपणे गरजेचे आहे ठेवा असतो

तो अमूल्य असतं तर स्वप्न प्रत्येक गरजेचा आहे. सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये फिरण्यास असताना आपण मोठ्या प्रमाणावर ती सह्याद्रीचा गड किल्ले आहेत ते गड किल्ल्यांवर ती अमूल्य ठेवा आहे

तो टीव्हीवर जप नगरी असता त्यांनी याच प्रमाणे ठेवा जर प्रत्येक वेळेस संपला तर आपण आपल्या ठेवला आणि सह्याद्रीच्या गडकिल्ल्यांना कपरे ला पाना-फुलांनी गोवर्धन लाभो लाभो लाभलेला होता आणि संवर्धनाचा आपण आपल्या सह्याद्रीसाठी सृष्टीसाठी पर्यावरणासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर ती आपण देणे लागतो त्यामुळे सह्याद्रीचा ठेवा अमूल्य आपण जपून ठेवणे गरजेचे आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top