माणूस बोलणे विसरला मराठी निबंध Manus Bolne Visarla Tar Nibandh

माणूस बोलणे विसरला तर मराठी निबंध. माणूस बोलणे विसरला तर यावरती आज आपण मराठी निबंध पाहणार आहोत निबंध हा विषय बघितला तर खूपच साधा सोपा सुटसुटीत असा विषय असतो आणि स्पर्धा परीक्षा असेल तसेच पाचवी ते बारावी पर्यंत सर्व विद्यार्थी वर्ग असेल यांना यांचा खजिना आहे तो असा यामध्ये यश प्राप्त करण्यासाठी भेटत असतो त्यामुळे प्रत्येकाने निबंधाची तयारी करणं सुद्धा खूप गरजेचं असतं.

माणूस बोलणे विसरला तर मराठी निबंधManus Bolne Visarla Tar Nibandh in Marathi

मनुष्य जीवनाचे योग्य दिशेने वाटचाल तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ते आपल्या करणे गरजेचे असते त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ती माणसानं भाष्य करणं गरजेच आहे माणूस हा जीवनामध्ये आजच्या काळामध्ये माणसाला हावभाव हे एक महत्त्वाचा आपल्या प्रत्येकाचे व्यक्तिमत्त्व सुधारण्यासाठी महत्त्वाचं असतं

त्यामुळे आपल्या जीवनात योग्य दिशेने योग्य पाऊल उचलण्यासाठी प्रत्येकाकडे एक व्यक्तिमत्त्व असणे गरजेच असतं त्यामुळे माणसाला भाष्य करण्यासाठी आणि संवाद साधण्यासाठी एक कला म्हणजे बोलणे आहे त्यामुळे माणूस तो हावभाव द्वारे बोलू शकतो किंवा डोळ्यांच्या भाषेद्वारे बोलू शकतो तसेच तोंडातून निघणार्‍या शब्द बोलु शकतो

त्यामुळे शब्द शब्द द्वारे माणूस बोलू शकतो आपल्या माणूस व्यक्ती महत्त्व आहे तो व्यक्तिमत्व मानवाचं जे बोलण्याच्या सायन बदल घडवून आणतो तो बदल आपले कर्तुत्व होण्यासाठी खूप महत्त्वाचं ठरलं जातं आणि त्यामुळे माणसाला प्रत्येकाला व्यक्तिमत्वाला बोलणं खूप गरजेचं असतं योग्य वेळेला योग्य ठिकाणी आपण काय बोलतो काय भाष्य करतो हे सुद्धा खूप गरजेचा आहे त्यामुळे आपण आपल्या जीवनाची योग्य दिशेने वाटचाल जर करायचे असेल

तर मोठ्या प्रमाणावर ती वाटचालीचा बदललास तू बदल घडवणे गरजेचे राहतं आणि त्याचप्रमाणे मानवी बदल घडवून गरजेच असतं तिथे मानव योग्य दिशेने वाटचाल पण करणे गरजेचे राहते. माणसाला बोलायला यायला लागलं तर माणूस एकदम मस्त व कर्तुत्व कर्तुत्ववान बोलत असतो म्हणून त्याला भाषण कला अवगत झाली त्यामुळे माणूस भाषण करू लागला त्यामुळे माणसाचं नेतृत्व कलागुण सर्वांसमोर येऊ लागलं वेगवेगळे माणूस हावभाव करू लागला

वेगवेगळ्या माणूस बोलू लागला बदल जीवनामध्ये प्रत्येकाच्या करू लागला त्यामुळे माणसांमध्ये जे बदल होत गेले ते बदल एक मोठ्या प्रमाणावर ती झाल्यामुळे माणसाचं जीवन मन खरंच मोठ्या प्रमाणावर ती उंचावले गेले आणि जीवनमान उंचावलं गेल्यामुळे माणसांमध्ये जोड जीवनाची वाटचाल आहे ते वाटचाल योग्य दिशेने योग्य तऱ्हेने होत गेली त्यामुळे माणूस योग्य दिशेने पाऊल उचलून योग्य पाऊल योग्य दिशा ही माणसाला करू लागले

त्यामुळे एकदम कर्तृत्व कर्तृत्व माणसाकडे नेतृत्व होत गेलं. माणसाकडे भाषाही कलागुणांनी अवघड असतं त्यामुळे माणसाला भाषा येणे तसेच शब्द बोलणं सुद्धा खूप महत्वाचं असतं त्यामुळे शब्द आहे आपला संवाद साधण्यासाठी खूप महत्त्वाचा असतो एक माणूस जेव्हा दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर संवाद साधतो त्यावेळेस माणसाकडे खूप मोठ्या प्रमाणावर ती व्यक्तिमत्व गुणांचा दाखल असतं त्यामुळे

आजच्या खूप कलागुणांना वाव असणारे शब्द समूहांचा भांडार असणारे ही भाषा आणि हावभाव आणि बोलणे खूप महत्त्वाचा असतो त्यामुळे माणूस असे बोलुन सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर ती आपल्या जीवनामध्ये आर्थिक स्रोत बळकट करू शकतो माणसाचं कर्तुत्वान वक्तृत्व आणि जर माणूस असेल तर तिथे जेवणामध्ये कर्तुत्व कर्तुत्ववान माणूस योग्य दिशेने वाटचाल करून जीवनामध्ये नक्कीच योग्य बदल करू शकतो.

मानवाच्या जो संवाद असतो तो संवाद योग्य वेळ योग्य दिशेने जर चालत राहिला बोलणे चालत राहिले तर म्हणून योग्य दिशेने योग्य पावले असून आपला आरोग्य मजबूत होऊन तसेच आपले व्यक्तिमत्त्व सुद्धा नेतृत्व करून कर्तुत्व आदर्शवादी होऊ शकतो त्यामुळे आपल्या जीवनाची वाटचाल योग्य दिशेने नक्कीच होऊ शकते एक आदर्शवत माणूस होऊ शकतो

त्याचप्रमाणे माणसाचा आदर्श टिकवून ठेवण्यासाठी मानवाला मोठ्या प्रमाणावर ती जीवनामध्ये बदल घडवून खूप गरजेचं असतं आणि हाच बदल जीवनामध्ये प्रत्येक मानवाकडे असणं गरजेचं असतं जीवनामध्ये बदल घडला तर तो संवाद साधूनच बदल घडवत असतो शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिकवत असतो त्यामुळे शिक्षकांनी शिकवलेले विद्यार्थी आत्मसात करून त्यांच्या जीवनामध्ये शिक्षकांनी बदल केलेला असतो त्यामुळे हाच एक मोठा बदल असतो

तो प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये होणे गरजेचं असतं. माणूस बोलणे विसरला तर माणसाला योग्य ती प्रगती करता येणार नाही आणि दुसऱ्या व्यक्तिमत्त्वाला तो काय बोलतो ते कळणार नाही त्यामुळे माणसाला योग्य ठिकाणी योग्य दिशेने वाटचाल करायची असेल तर माणूस बोलणे गरजेचे आहे संवाद होणे गरजेच आहे

माणसाला योग्य संवाद गरजेचा आहे संवाद योग्य दिशेने होणे गरजेचे आहे मानवाच्या आरोग्य मध्ये आणि मानवाच्या आर्थिक दृष्टिकोन मध्ये जर बदल घडवायचा असेल तर मंच संवाद हा योग्य दिशेने आणि योग्य असणे गरजेचे आहे त्यामुळे माणूस खूप मोठ्या प्रमाणावर ती किर्तीवंत आदर्श निर्माण होऊ शकतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top