माझी आजी वर मराठी निबंध Majhi Aaji Nibandh in Marathi

माझी आजी वर मराठी निबंध नमस्काराची भागांमध्ये माझ्याशी प्रगती मराठी निबंध बघणार आहोत माझे एक नाव खूप महत्वाचे एक अनुभवी व्यक्ती घरातील आहे त्यामुळे आजची मुळे आज खूप मोठ्या प्रमाणावर ती व्यक्ती माझ्या वरती हात आहेच मी मोठं मोठं भाग्य समजते माझ्या जीवनामध्ये खूप मोठी कलाटणी भेटलेली आहे.

माझी आजी वर मराठी निबंध Majhi Aaji Nibandh in Marathi

आजी मुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर तिने जीवनाला आकार तर भेटतच असतो पण आयुष्य खूप मोठ्या प्रमाणावर ती पुढे जाण्यासाठी आधीच आपल्या पाठीवर आहातच न कोण कोण गरजेच आहे.

यामुळे आपल्या जीवनावर ती मोठ्या प्रमाणावर ती एक कलाटणी तर भेटत असते पण आमच्या व्यक्तीस आपल्या जीवनावर ती एक मोठे प्रकारचा हात आहे आपल्याला सिद्ध होतं

अनुभव हा खूप मोठा गुरू आणि आमच्यासारख्या आपल्या पाठीवर जर असेल तर या जगामध्ये कोणते संकट आलं तर संकटाला सामोरे जाण्याची ताकद यामुळे आपल्या समोर आहे आणि ही ताकद आपल्याला खूप मोठे परिणाम परंपरेचे वेगाने पुढे नेण्यासाठी आहे.

आजची आपल्यासाठी एक संकटाचा कणखर अनुभव आपल्या कडे घेऊन आलेले असते आणि या संकटाची लढण्यासाठी अर्जुन आपल्यासाठी खूप महत्त्वाचा असतो आजचे हे मोठ्या प्रमाणावर ती संघटना विविध नवीन असतात.

त्या वेदनांचा मोठा खजिनाच असतो करीना त्यांच्याकडे असतात तोच खजिना आपल्या कडे येण्यासाठी किंवा देण्यासाठी त्यांच्या विचारांची ठेवून घेऊन आपल्याकडे असणे गरजेच आहे आपल्या कोणत्याही घरांमध्ये आजही सारखी एक अनुभव व्यक्तीस नको खूप महत्वाचा आहे त्यामुळे आपल्याला कोणती संकटे असतील काही असतील तर विविध संघटनांना सामोरे जाण्याची ताकद आपल्याला भेटत असते

. विविधतेने आजची आपल्यासाठी एक महत्त्वाची अनुभवी व्यक्ती आहे माझ्या g75 असं खूप मोठ्या प्रमाणावर ती शेती मध्ये सुद्धा कष्टाचे काम करत असते त्यामुळे त्याचा आरोग्य व्यवस्थित आहे आणि आज मोठ्या प्रमाणावर ती तेव्हा मध्ये शेतीमध्ये काम करते

हे एक मोठी खूप खास करून बाब आहे त्यामुळे त्यांचा कोणताही संभ्रम असेल करत असेल ते वाया जात नाही तसेच एक अनुभवच गाठोड आपल्याला देत असतात

त्यामुळे खूप महत्त्वाचा एक खजिना त्यांच्याकडून आलेला असतो आपल्याला ठेवलेला असतो हस्ते वापर जपण्याचं काम करत असते तसेच कोणतेही काम लागते मग मोठ्या प्रमाणावर कामासाठी वर्किंग करत असतं विविधतेने नटलेले अच्छी मस्तच मस्तच काम केले मी अशा रीतीने असल्यामुळे खूप मजबूत एस निवडलेल्या पाठवलेल्या एका मोठ्या असंख्य मूर्ती घेऊन जाण्याचा कामाची करत असते.

नाही आता त्याला मोठ्या प्रमाणावर ती एक हालचालीचे ठिकाण असेल किंवा ठिकाण म्हणजे असते आपल्या जीवनातील खूप मोठ्या प्रमाणावर ती अकर्ता भेटत असतो पण आपला आयुष्य हे खूप मोठ्या प्रमाणात एका उत्तुंग शिखरावर पोहोचण्यासाठी कालची खूप महत्त्वाचे असते.

आयुष्याच्या वळणावर ती खूप मोठ्या प्रमाणावर त्या अडचणी येत असतात आणि अडचणींचा सामना करण्यासाठी आपल्या जीवनामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर तानाजी नावाचा तितकसं खरं असतं याचं उत्तर आपल्याला आयुष्याच्या आधारावर ती मोठ्या प्रमाणावर ते एक गुरु असतो म्हणून गुरूचा पहिल्या पानावरती नेत असतो.

त्यामुळे जी आपल्यासाठी गुरूचा समजा एखादी व्यक्ति म्हणून समजाचा आणि त्यांचे विचार आत्मसात करून पुढे जाण्याचा प्रकार करत असताना आपल्या जीवनाला संकटे येत असतात त्या संकटांना सामोरे जाण्याची ताकद असते

त्याची आपल्याला तयार होत असते आणि याच संकटांना सामोरे जाण्याची वेळ नटलेल्या अनुभवाची प्रकरण आपल्याला दिले गेल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अडचणींचा सामना आपण दूर करून एक उत्तुंग शिखर निश्चितपणे करू शकतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top