कोणत्या घटना दुरुस्तीने संविधानाला संविधानिक दर्जा प्राप्त झाला

कोणत्या घटना दुरुस्तीने संविधानाला संविधानिक दर्जा प्राप्त झाला. भारताची संविधान भारताचे संविधान समिती भारतीय घटना समिती भारतीय भारताचे संविधान निर्माण करण्यासाठी 1946 मध्ये भारतीय घटना समिती तसेच भारताचे संविधान समिती भारतीय संविधान सभा आणि भारताची घटना परिषदेत हे स्थापना करण्यात आलेले होते .

त्यावेळेस भारताचे संविधान लिहिण्यासाठी ज्यावेळेस मोठ्या प्रमाणावरती संविधान सभा बनवण्याची कल्पना तयार केली.

त्याचबरोबर भारतीय स्वातंत्र्य यांचे संविधानासाठी जी समिती होती ती भारताची घटना समिती होती ती स्थापन करण्यासाठी संसद म्हणून काम केले भारताने पहिले संसद म्हणून काम केलेले आहे ते संविधान सभेने भारताची पहिली संसद म्हणूनही काम केलेले आढळून आलेले आहे.

कोणत्या घटना दुरुस्तीने संविधानाला संविधानिक दर्जा प्राप्त झाला.

73 व्या घटना दुरुस्तीने पंचायत राज व्यवस्थेला संविधानिक दर्जा प्राप्त झाला

कोणत्या घटना दुरुस्तीने संविधानाला संविधानिक दर्जा प्राप्त झाला.

साधारणपणे 26 जानेवारी 1950 हा भारतीय संविधान दिवस पाळला जातो त्याच वेळेस हे संविधान अमलात आले त्यावेळेस एक मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला केवळ संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येणार विधेयक बिल हे राव प्रस्ताव आपण मांडू शकतो

त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावरती भारतीय संविधानातील दुरुस्त्या आणि संविधानिक दर्जा प्राप्त करण्यासाठी जी घटना दुरुस्तीची कलमे आहेत ती कलमे आपल्याला पाहायला मिळतात.

तसेच आपण घटना दुरुस्ती असेल त्याचबरोबर असे विधाने क दर्जा असेल त्या संविधानिक दर्जाच्या माध्यमातून आपल्याला विविध माहिती संविधानाच्या मदतीने भेटते

आपण आपल्याला साधारणपणे मोठ्या प्रमाणावरती जी केवळ भारतीय संविधानिक दर्जा आपण पाहतो त्याच बरोबर आपल्याला मोठ्या प्रमाणावरती भारतीय घटना समिती असेल आणि संविधानिक दर्जाचा घटनात्मक असेल त्याच वेळेस आपल्याला पहायला मिळतो.

घटना दुरुस्ती अनुसार भारतीय संविधान तसेच स्वतःची राज्यघटना तयार करण्यासाठीची परवानगी दिली गेलेली होती त्यावेळेस मोठ्या प्रमाणावरती संविधानाला संविधानिक दर्जा प्राप्त करताना दिसूनही आलेला आहे संविधानिक दर्जा प्राप्त करण्यासाठी संविधानाला घटनादुरुस्तीचे ताकद म्हणावी लागेल.

त्याचबरोबर आपल्याला स्वतंत्र कायदा हा महत्त्वाचा ठरतो आणि संविधान सभा महत्त्वाचे ठरते त्याचबरोबर संविधानाला संविधानिक दर्जा घटनादुरुस्तीनुसार मिळणे हे सुद्धा खूप महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसते संविधान सभा तसेच इतिहास आपण जर जाणून घेतला तर मोठ्या प्रमाणावरती घटना दुरुस्तीच्या साह्याने सर्व भारताचे राज्यघटना हे जगातील सर्वात मोठे राज्य घटना ठरली गेलेली आहे

आणि त्याचबरोबर आपल्याला राज्यघटनेच्या आधारे तसेच आपल्याला मिळालेला पाहायला मिळतं त्याचप्रमाणे आपण स्वातंत्र्य भारतातील पहिली संसद म्हणजेच भारतीय सभेची असून आपण मोठ्या प्रमाणावरती संविधान कामे आहेत ते स्वतंत्रपणे महत्त्वाचं कायदेमंडळाचा दर्जा प्राप्त झालेला असतो त्यामुळे स्वतंत्र भारताची घटना निर्मिती आणि देशासाठी कायदे करणे ही मोठ्या प्रमाणावरती जी संविधान सभा आणि संविधान जे प्राप्त होते

त्या अध्यक्ष असताना संविधान सभेचे कायदेमंडळ म्हणून कार्यकर्त्यांना आपल्याला अनेक महत्त्वाची भूमिका पार पाडताना दिसतात त्याचबरोबर आपल्याला उपाध्यक्ष अध्यक्ष हे जे संविधान सभेचे घटना दुरुस्तीची माहिती असणं पण महत्त्वाचा आहे आपल्याला संविधान सभा स्थापन कधी झाली संविधान सभेची पहिली बैठक कधी झाली?

त्याचबरोबर संविधान समित्या कोणकोणत्या आहेत मसुदा समिती आहे केंद्रीय वर्ष समित्या आहे केंद्रीय भाषा समिती आहे संविधान सभेचे महत्त्वाचे सदस्य कोण कोण आहेत त्याची माहिती आपल्याला नगरचे आहे त्याचबरोबर आपल्याला संयुक्त मोठ्या प्रमाणावरती माहिती असणे गरजेचं आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top