कोणाच्या काळात 1865 मध्ये घटनादुरुस्तिने गुलामगिरी बेकायदेशीर ठरविण्यात आली

कोणाच्या काळात 1865 मध्ये घटनादुरुस्तिने गुलामगिरी बेकायदेशीर ठरविण्यात आली. गुलाम गिरी ही सोशन करण्याची एक पद्धत होती त्यामुळे माणसांना एक कोणाचे दूरी मालमत्ता समजून जाणं आणि त्यांना एक त्या व्यवस्थेची मालमत्ता असं म्हणणं आहे श्रमिक लोकांची स्वप्नाची एक पद्धत म्हणजे गुलामगिरी होते त्यामुळे माणसांना एक बळाचा वापर करून काम करायला लावून आणि त्यामुळे गुलामगिरी आणि गुलामी अशी सोडण्यास तयार झालेली आपल्याला समजते कारण असं करण्याची पद्धत म्हणजेच गुलामगिरी असं म्हटलं तरी चालेल.

गुलामगिरीचा वापर हा वाढतं होता.

गुलाम गिरी ही माणसांना माणसांना शोषण करण्याची एक पद्धत होती तर मध्ये माणसं हे हात कोणाचे तरी म्हणून मत असून त्यांच्याकडून वाटेल ते काम करून घेणे बाबत योग्य तो मोबदला न देणे त्यामुळे एक गुलामगिरी चालू राहिली आणि त्यांच्याकडून काम करून घेताना दाखवा बळाचा वापर केला जात होता त्यामुळे गुलामगिरीचा विषय ठरवला गेला आणि त्यामुळे एक माणूस पूर्वीच्या काळामध्ये गुलाम बनत गेला आणि गुलामगिरी पद्धत पूर्णपणे सर्वसामान्य होती केले त्यामुळे त्या काळामध्ये कोणताही वापर आणि कोणताही कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे गुलामांची संख्या वाढत गेली आणि त्या वेळेस कमीत कमी दीड ते अडीच कोटी संख्या ही गुलामांची होते.

गुलाम गिरी बेकायदेशीर होती

गुलामगिरी ही खुप वेळा बेकायदेशीर होती त्या विरोधात आवाज उठविणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य तर होतेचं पण या आवाजाला प्रत्येकाने एकत्र येऊन गुलाम विरोधात आवाज देऊन त्यांना एक सवाल उपस्थितीत करणे गरजेचे होते.आज आपण पाहतोय की किती तरी वेळा गुलामांच्या विरोधात गेलो तर चं आपण स्वतंत्र आहोत हे आपल्याला समजलं आहे.

1865 च्या 13 व्या दुरुस्तीने बदल

1865 कॉंग्रेस संविधानामध्ये 13 वी घटनादुरुस्ती स्वीकारली गेली आणि त्यामध्ये गुलामगिरीच्या कायदा साठी एक प्रकारचा एक मिशन तयार झाल आणि तयार होऊन त्याच्या विरुद्ध एक गुलामगिरीविरुद्ध बंद करण्यात आलेलं होतं आणि गुलामगिरी कायदा हा त्याद्वारे एक प्रकारचा मिशन ठरविण्यात आलेले होतं त्यामुळे गुलामगिरी ही एक प्रकारची प्रत्येक आवृत्ती असणारी एक एक गुलाम प्रत्येकासाठी एक मोठा गुलामांचा बंद होता त्यामुळे गुलामगिरी हे प्रत्येकाने त्यावर स्वीकारलेले होती पण 13 व्या घटनादुरुस्तीने कॉंग्रेसच्या मदतीने ही घटना दुरुस्ती च्या आधारे प्रत्येकाला एक जाब विचारण्यात आला आहे.

गुलामगिरी ही शोषणचं गुलामगिरी

हे आपण अनेक हजारो वर्षापासून एक गुलाम म्हणून एक सामान्य घटना होती पण या गुलामगिरी कडे एक घटना म्हणून प्रत्येक जात होता कारण प्रचंड व्यक्ती हा खूप मोठा होता तरी पण अतिशय मोठ्या प्रमाणावर ती गुलामांनी खाली ठेवताना गुलामांच्या ओझ्याखाली प्रत्येक व्यक्तीला श्रमांची गरज असते त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती हा गुलामांच्या ओझ्याखाली दबला गेलेला होता त्याच प्रमाणे अनेक प्रकारे गुलाम प्रत्येक व्यक्तीला एक गुलामांच्या नजरेमध्ये एक काढत होतो त्यामुळे गुलाम होणे हे प्रत्येकाचे हित नव्हते पण काळाच्या ओझ्याखाली प्रत्येक जण गुलाम होतं गेला.

गुलाम गिरी ही एक दबाव.

विविध प्रकारची कामे आणि श्रमशक्तीचे कामा प्रत्येकासाठी तयार होऊ देणार आणि गुलामाने उदास यांची लोकसंख्या वाढणार त्यामुळे प्रचंड मजूर हे त्या वेळेस गुलामीच्या आर्थिक होऊन गेलेले होते त्यांचं शोषण केलं जात होतं त्यामुळे प्रत्येक मालमत्ता ही माणसांची वापर करून त्यांना गुलामांच्या संघटनेमध्ये प्रत्येकांना ठरवला गेला होता आणि त्यामुळे गुलामगिरी प्रचंड प्रमाणात वाढत चाललेली आपल्याला दिसत होते गुलामी संस्कृतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर ती नोकरचाकर समाजाची संख्या वाढत गेले होते त्यामुळे प्रत्येकाच्या घरी होते आणि त्यामुळे दहशतवादी जबरदस्ती आणि गुलाम यासारखे प्रकार वाढत गेलेले होते. गुलामगिरीचा काळामध्ये ज्यावेळेस अठराव्या शतकाच्या लोकमत जागी झाली त्यावेळेस गुलामगिरी साठी एक प्रकारचं मोठ्या प्रमाणावर ती संपूर्णपणे नष्ट झाली का अमेरिकेमध्ये गुलामगिरी मध्ये घटनादुरुस्तीचा कायदा लागू करण्यात आला आणि त्यामुळे जे कायद्यामुळे यांचे चालना मिळाली त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर ती मक्तेदारी होती त्यात संपूर्णपणे नष्ट करण्यात आलेली होती 1865 असली जो गुलामगिरीची प्रथा बंद करून आंतरराष्ट्रीय व्यापार बंद गुलामगिरीविरुद्ध चालू झालेल्या आढळून आलेले होता त्यामुळे घटनादुरुस्तीच्या त्याच वेळेस गुलामगिरीची माहिती होती ती अठराशे सत्तावन च्या काळामध्ये आपल्याला गुलामगिरी पूर्णपणे प्रथम बंद करण्यात आलेली आढळून आली.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top