जैवविविधता महत्व |जैवविविधता जपणे का आवश्यक आहे

जैवविविधता जपणे का आवश्यक आहे.

जैवविविधता राखल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर ती आवश्यक पर्यावरणामध्ये जनुकीय विविधता टिकून राहील. सजीव बदललेल्या पर्यावरणाचे जुळवून घेण्याचा प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर ती केल्यामुळे लक्षणांमध्ये विविधता आढळून येईल आणि पर्यावरणातील बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी सक्षम कोणताही सजीव होईल.


जैवविविधता राखणे आणि जपणे अतिशय आवश्यक आहे त्यामुळे सजीवांना खूप मोठ्या प्रमाणावर ती बदल होत असताना बदलाला सामोरे जाण्याची त्यांच्यामध्ये सक्षम देता बदल होऊन ते उत्तमरीत्या पर्यावरणाशी जुळवून घेतील.

जैवविविधता महत्व माहिती-

जैव विविधता म्हणजे काय.

तर पृथ्वीवरील सजीव सृष्टी आहे त्या सजीव सृष्टी मध्ये पर्यावरणामध्ये ची बदल होत राहतात आणि ते बदलाला सामोरे जाताना माझे परिस्थितीमध्ये टिकाव धरता त्यांना जैवविविधता असं म्हटलं जातं.

जैवविविधता वर्ष 2010 हे आंतरराष्ट्रीय वर्ष म्हणून साजरे केले.

जैवविविधतेचा ऱ्हास कमी करणे पर्यावरणाचा समतोल राखणे तसेच हवेची शुद्धता टिकविणे.खूप मोठ्या प्रमाणावर ती पाण्याचा अपव्यय टाळने हा जैवविविधता वर्ष साजरा करण्याचा मुख्य उद्देश होता.तीच सुपिकता वाढवणे त्यामुळे मातीमध्ये सुपिकता वाढवणे पण सुट्टीत करणे वातावरण जलावरण रसायनांचे वातावरण यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी योग्य वापर करण

जैवविविधता कशामुळे वाढते.

मोठ्या प्रमाणावर ती जमिनीवरती खतांचे नुकसान करून कीटकांचा नुकसान करत फवारणी करणे.लोकसंख्या वाढ वरती जैवविविधता राखण्यासाठी खूप चांगले कायदे करणे गरजेचे आहे त्यामुळे जैवविविधता राखू शकते खूप मोठ्या प्रमाणावर ती पर्यावरण परिस्थितीमध्ये बाहेर जातींचे खूप मोठ्या कीटकनाशक वापर कमी करणे गरजेचं आहे.

जैवविविधता या शब्दाचे जनक कोण आहे

जैवविविधता या शब्दाचे जनक कोण आहेत याबाबत आपण माहिती जाणून घेणारं आहोत.१९६८ साली रेमंड एफ दासमान यानी वन्य जीवांच्या अभ्यासकाने “जैवविविधता “या प्रयोग केलेला आढळून येतो.

जैवविविधतेचे किती कोणकोणते प्रकार आहेत.


जैवविविधता मुख्यता तीन स्थरावर आढळते.
जैवविविधता चे प्रकार तीन असुन जैवविविधता मध्ये लाखामोलाची भूमिका बजावत आहे.

1)जनुकीय विविधता


त्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर ती विविधता वापरले जाते आणि याचा परिणाम आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणावर ती विविध जनुकीय बदल घडवण्यासाठी आढळून आलेला आहे त्यामध्ये रोपांची उंची रोपांची लांबी उत्पादन यावर ती खूप मोठ्या प्रमाणावर ती विविधता आढळून येते आपण पाहतोय की ज्या वेळेस आपली लोकसंख्या वाढते त्या प्रमाणात खूप मोठ्या प्रमाणावर ती अन्नधान्य उत्पादन सुद्धा वाढत गेलं पाहिजे म्हणून त्याच्यासाठी जनुकीय विविधता असणे गरजेचे आहे.

2) जाती विविधता.

पर्यावरणाशी समतोल साधण्यासाठी पर्यावरण सृष्टी आपण विविध जाती विविधतेने नटलेल्या आहे त्यामध्ये प्राण्यांची जाती विविध आहेत पशुपक्ष्यांच्या जातीमध्ये विविधता आढळून येते तसेच पिकांची सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर ती विविधता आढळून येते त्याच प्रमाणात खूप मोठ्या प्रमाणावर ती जातींची उलाढाल होऊ नये किंवा जाती उत्पदित करणं खूप महत्त्वाचा आहे आणि त्यामुळे जातीविविधता टिकून ठेवणे खूप गरजेचे आहे.

3) परिसंस्था विविधता.


परिसंस्था विविधता आढळून आल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर ती आपण जातींविषयी अभ्यास करणे गरजेचे आहे शास्त्रज्ञांच्या मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर ती बदल होत आहे आणि या बदलाला नष्ट करण्यासाठी आपण पूर्णपणे उत्तरोत्तर तयारी करणे गरजेचे आहे मोठ्या प्रमाणावर ती परिस्थितीस परिसंस्थेमध्ये बदल होताना आहे त्यावेळेस परिस्थितीचा विचार करून बदल असेल तिथे हवामान बदल पाणी घटक पर्यावरण यांची बदल घडवून आपण त्यांच्याशी जुळवून घेणे गरजेचे आहे पर्यावरणाचा समतोल राखणं खूप गरजेचे आहे..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top