जगातील इंधन संपले तर निबंध मराठी

जगातील इंधन संपले तर निबंध मराठी
इंधन बाबतीत आपण मोठ्या प्रमाणावर ती स्वयंपूर्ण नाही आहे इंधन ही मोठ्या प्रमाणावर ते साठे वापरण्याचा प्रयत्न केलेला आहे इंधन दरवाढ होते त्यांच्यासाठी खास आपल्या प्रत्येकाला खूप मोठ्या प्रमाणावर आपण कधीच पाहिले नाही जर इंधन संपले तर मोठे विपरीत परिणाम आढळून येतील त्यासाठी इंधन आहे त्यासाठी आपण वेगवेगळ्या भूमिका आहे.

जगातील इंधन संपले तर निबंध मराठी

इंधन जपून वापरणे गरजेचं –

जगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ती इंधना गाडी चालवण्यासाठी गाडीचे इंजिन चालू करण्यासाठी वापरलं जातं इंजिनचा व्यक्तींसाठी इंधनाची गरज असते त्यामध्ये पेट्रोल-डिझेल या इंधनांचा वापर केला जातो आणि या इंधनाच्या किमती गगनाला भिडलेल्या आपण पाहिलेले आहेत त्यामुळे इंधन दरवाढ होणार इंधनाच्या किमती कमी जास्त होणे आपण ऐकत असतो

बातम्यांच्या माध्यमातून इंधन दरवाढीवरून आरोप-प्रत्यारोप ऐकलं नाही हे संपलं तरीही आपण मोठ्या प्रमाणावर ती इंधनांची ती खबरदारी आहे ती खबरदारी इंधन वाचविण्यासाठी घेणे गरजेचे आहे

त्यामध्ये आपण सार्वजनिक वाहनांचा वापर करणे गरजेचे आहे आणि सार्वजनिक वाहनांचा वापर केला तर इंधनाच्या माध्यमातून वायू बाहेर पडतो वायू असतो प्रमाणावर वातावरणामध्ये बदल घडणार परिणाम वातावरणीय बदल मधले

दिवस सुट्टी मध्ये करत असतो आणि हेच बदल आपण आपल्या सार्वजनिक वाहनांचा वापर करून आपण इंधन दरवाढ इंधन आपण जो खर्च खर्च वाचू शकतो.

इंधन साठे संपूरष्ठात येतील –


धंदरवाडी जर झाली आणि इंधनासाठी जर संपत असतील असं आपल्याला आमदार उकळत असलेल्या प्रत्येकाच्या वैचारिक दृष्टिकोन बदलून जाईल असे का वाटतं याचा कधीच विचार करत नाही यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर असतो

आणि त्या बातमीच्या माध्यमातून आपण इंधन दरवाढ झाली हे बघत असतो आणि याच पद्धतीने आपण दर वाढीवर ती कोणकोणत्या कामासाठी काय वाटतं हे कधी आपण बघत नाही वाढ होत असते आणि इंधनासाठी आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर याचा विचार आपण कधीच करत नाही इंधन साठी किती प्रमाणात आहेत त्याचे साठी कुठे आहेत

हे पाहणे गरजेचं आहे.
इंधन दरवाढ होतं आणि इंधनाचे साठे कधी संपत आले असतील हे आपण विचार सुद्धा करत नाही इंधन हे कच्च्या तेलाचा नैसर्गिक तेलाचे उत्पादन असतात याचं कच्च्या तेलावर ती प्रक्रिया करून इंधनामध्ये त्याचं रूपांतर केले जातात त्यामध्ये होणारा खर्च समाविष्ट केला जातो टॅक्स समाविष्ट केला जातो

इंधनाचे साठे इंधन तयार करण्याच्या पद्धती याचा वेगवेगळे वापर कसा केला जातो इंधनाचे साठे कोठे आहे त्याचा पण काही आपल्याला त्याच प्रमाणे आपण इंधन वापर गरजेचा आहे हे आपण सुद्धा खूप महत्त्वाचा आहे.

इंधन संपून जाऊ नये म्हणून खबरदारी –

आपण इंधनाचे साठे जगातले संपले तर मोठ्या प्रमाणावर ती सार्वजनिक वाहतूक आहे ते वाहतुकीचा आपल्याला वापर करावा लागेल सर्वजणी चा वापर केला तर आपण मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक व पर्यावरणाच्या दृष्टीने वातावरणातील बदलाच्या दृष्टीने आपल्यावरती आपण खूपच चांगल्या पद्धतीने टिकाऊ वापर करू शकतो

आणि त्याचप्रमाणे आपल्याला जे मोठ्या प्रमाणावर ती बदल होत राहतात त्या बदलाचा आपल्या जीवनामध्ये वापर होऊन सार्वजनिक बदल जो इंधनाचा सजीव सृष्टी पर्यावरण सुट्टी असतील वातावरण बदल असल्याबद्दल आवर्ती करत असतो आणि त्यामुळे आपण खूपदा मोठ्या प्रमाणावर बदलाचा परिणाम आपल्या ज्या सृष्टी वरती होतो त्या सृष्टी वरती होऊ देणार नाही

सार्वजनिक व वस्तू कोणतीही असो वा नसो त्याचा वापर केला तर आपल्या वैयक्तिक इंधन कमी खर्च होऊन त्यावर ती खर्च होतो.
इंधन दरवाढ किंवा इंधन संपले तर जगावरती खूप मोठ्या प्रमाणावर ती संपल्याचा एक आघात तयार होईल त्यामध्ये इंगं हे प्रत्येक वेळेस वाहनांसाठी वापरल्या जातात त्याच्यावरती पर्यायी वाहन इलेक्ट्रिक असेल भेटला असेल

त्याच्या वरती गरजेच आहे नक्कीच वाहनावर प्रत्येकानं वापर महत्त्वाचा आहे त्यामध्ये आर्थिक कुवत नसणाऱ्यांसाठी वाहनांसाठी आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर खर्च होईल त्याच प्रमाणे आपण वाहनांची खबरदारी घेणे तितकेच गरजेचे आहे त्याचप्रमाणे मोठ्या प्रमाणावर ती खबरदारी घेऊन वापरणं गरजेचं आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top