जल प्रदूषण वर मराठी निबंध Essay on water pollution in Marathi

जल प्रदूषण वर मराठी निबंध प्रदूषण हे प्रत्येक प्रत्येकासाठी प्रत्येकजण करत असतो त्यामुळे जलप्रदूषण होऊन देणार नाही हेच प्रत्येक असेल ती करते वेळेस न गरजेचं असतं.

जलप्रदूषणामुळे मोठ्या प्रमाणावर ती पाण्याचा प्रदूषण झाल्यामुळे आपण जे पाण्यामध्ये वाढणारे जीवजंतू असतात त्यांचं प्रदूषणामुळे आरोग्य धोक्यात येते आणि त्याच प्रमाणे आपलं सुद्धा मानवाचा आरोग्य जलप्रदूषणामुळे धोक्यात येत राहतं.

जल प्रदूषण वर मराठी निबंध Essay on water pollution in Marathi

जल प्रदूषण हो ना हे प्रत्येकासाठी खूप महत्त्वाचं ठरतं आणि जल प्रदूषण हे प्रत्येकाचं कर्तव्य असतं जल प्रदूषण हे मोठ्या प्रमाणावर ती पाण्याचा प्रदूषण घडवून आणण्यासाठी मानव जबाबदार आहे.

त्याचप्रमाणे पर्यावरणाच्या मध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी मानव जबाबदार आहे त्यामुळे मानव हा प्रत्येक ठिकाणी जबाबदार धरत असतो त्यामुळे मानव मानव आपण काय करतोय आपण काय केले पाहिजे याबाबत प्रत्येकाने प्रत्येक वेळेस म्हणून विचार करणे गरजेचे आहे आणि हाच विचार मनात आपण आपल्या जीवनामध्ये जलप्रदूषण होते.

जलप्रदूषण वाचवण्यासाठी आपल्या पाण्याचं बचाव करण्यासाठी पाण्याचा प्रदूषण कसे टाळता येईल हे महत्त्वाचं ठरतं. प्रदूषण वाचवायचा असेल तर पाण्यामध्ये जे विविध घटक आपण बसवितो किवा घटकांचा वापर पाणी मध्ये

आपण करतो त्यापासून आपण उपाय करणे गरजेचे आहे मोठ्या प्रमाणावर ती कारखानदार व संगीतकार खंदारे मधून कारखान्याचे व उपयुक्त आणि वेगळा जवळ असणारा तू कारखान्यातून बाहेर सोडून पाण्यामध्ये मिसळला जातो त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कारखान्यांमधून जे घटक वायू बाहेर पडतात.

ते पाण्यामध्ये जाऊन मिसळले जातात आणि त्यामुळे पाण्यामध्ये असणारे आयुक्त घटकांमुळे पाण्यामध्ये जलचर प्राण्यांचा त्या जलचर प्राण्यांवर आरोग्य मूर्ती धोकादायक परिस्थिती निर्माण होते आणि हेच धोकादायक स्थिती निर्माण झालेले

जलचर प्राणी आपण मानव हे पक्ष म्हणून अन्न म्हणून खात असतो आणि हेच पाणी जर मानवाच्या पोटात आणि हेच मानवाचे पोटामध्ये गेलो तर मानव मला सुद्धा असेच आजार जलचर प्राण्यांची होऊन मानसिक आरोग्य धोक्यात आणू शकतो

त्यामुळे ही जलचर साखळी धोक्यात आणू शकतो त्याचप्रमाणे साखळी जर धोक्यात आणली तर पर्यावरण सृष्टी मोठ्या प्रमाणावर ती धोक्यात येईल त्याच प्रमाणात पर्यावरणाचा धोका आहे तो धोका वाढला जाईल आणि पर्यावरणापासून घटक असतात

ते घटकांना पूर्णपणे सगळ्यांना दुःख तयार होईल पर्यावरणाच्या दृष्टीने बदल करणे गरजेचे आहे आणि त्याप्रमाणे वैश्विक तापमान वाढ सतत होत असते आणि हे तापमान वाढ होण्यासाठी जलप्रदूषण सुद्धा एक धोकादायक आहेत त्यामुळे जलद पाणी प्रदूषण कमी करण्यासाठी आपण कोणत्यातरी उपाय योजना प्रत्येक दर्शन प्रत्येक व्यक्तीने उपाय केले तर

जलप्रदूषण म्हणजे पाणी प्रदूषण टाळू शकतो आणि पाणी प्रदूषण जर आपण टाळलं तर आपल्याला पिण्यायोग्य पाणी जाईल आणि आपण पाण्याचा अपव्यय टाळला जाईल हे महत्त्वाचं असतं जलप्रदूषण झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर तीन जलसृष्टी धोक्यात येऊन त्याचप्रमाणे मानवाला पिण्यासाठी सुद्धा पाणी मिळणार नाही

आणि पाणी जर मानव पिले पिण्यासाठी अविभाज्य घटक बनला तर माणूस आहे आणि पाणी हे जीवनामध्ये प्रत्येकाचा अविभाज्य घटक आहे.

आणि याच प्रमाणे मानवाने पाण्याचा जर वापर केला व्यवस्थित तर त्याचे जिवंत व्यवस्थित जगू शकतो आपल्या जीवनाला जरा वेगळा आकार मिळवायचा असेल तर जल प्रदूषण टाळणे गरजेचे आहे जलप्रदूषण यासाठी वेगवेगळे चे उपाय आखले जातात.

ते उपाय कसे आहेत काय असते ते आपण अंमलात आणणे गरजेचे आहे. प्रदूषणामुळे मोठ्या प्रमाणावर ती पाण्याचा अपव्यय होत राहतो आणि उपयोग असा पाण्याचा होत राहिला तर मानवाला पिण्यासाठी पाणी पुढील काळामध्ये राहणार नाही.

त्यामुळे मानवाला पिण्यायोग्य पाणी जर ठेवायचा असेल तर पाणी प्रदूषण टाळणे गरजेचे राहील मानवाला तसेच पशु पक्षी प्राणी यांना सर्वांना पाणी आवश्यक असतं आणि या पाण्याचा प्रदूषण कमी करणं खूप महत्त्वाचं असतं.

मोठ्या प्रमाणावर ती पाणी प्रदूषण झाल्यामुळे विपरीत घटना सुद्धा घडत असतात आणि ह्या जर घटना सतत घडत राहिल्या तर घटनांना कारणीभूत हा मानवत भविष्य राहू शकतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top