रक्षाबंधन मराठी निबंध Essay on Raksha Bandhan in Marathi.

रक्षाबंधन वर मराठी निबंध रक्षाबंधन मराठी निबंध Essay on Raksha Bandhan in Marathi. रक्षाबंधन हे प्रत्येकाच्या जीवनात महत्त्वाचे स्थान लिहून आलेलं असतं रक्षाबंधन हे बहिण भावाला राखी बांधण्याचा प्रतीक आहे बहिण-भावाचा प्रेम अतूट करण्याचं प्रतीक आहे .

आणि बंधारा म्हणजे बहिणीने भावाचं रक्षण करणे आणि भावाने बहिणीचे रक्षण करणं हे खूप मोठा सण रक्षाबंधन श्रावण महिना श्रावण महिना मध्ये खुप मग असा सणांचा उत्सव असतो आणि याच उत्सवामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ती बहिण-भावाचा आवडता प्रेमाचा सण म्हणजे रक्षाबंधन असतो आणि त्याच सणाचे आज आपण माहिती घेऊ या.

रक्षाबंधन मराठी निबंध Essay on Raksha Bandhan in Marathi

रक्षाबंधन मराठी निबंध Essay on Raksha Bandhan in Marathiरक्षाबंधन बहिण-भावाचा आवडता सण असून बहिणी भावास रक्षण करणे आणि भावाने बहिणीचे रक्षण करण्या बहिणीविषयी भावाचे असणारे प्रेमाचे अतुरता आणि भावा बहिणी विषयी असणारे भावाचे आतुरता या आतुरता आणि प्रेमाचं बंधन म्हणजे रक्षा बंधन नसतं रक्षा करणा एकमेकांचे रक्षक करण्या संकटांमध्ये एकमेकांचा आधार देणं हेच रक्षाबंधन या सणाचे महत्त्व आहे

संकट खूप मोठी प्रत्येकला येत असतात आणि त्यात संकटांचा करावे असा प्रत्येकाची इच्छा असते आणि या संकटांना सामोरे जाऊन जीवनाचं कर्तुत्व अगदी मोठ्या हिमतीने पुढे नेण्यासाठी रक्षाबंधन हा सण आलेला असतो आणि हा सण अगदी पवित्र आणि मोठ्या उत्साहात मध्ये श्रावण महिन्यामध्ये साजरा केला. सा बंधन या सणाचे खूप मोठं असतं या रक्षाबंधनाचा सण असामान्य खूप मोठ्या उत्साहात श्रावण महिन्यामध्ये साजरा केला जातो.

साधन सामग्री घेऊन आलेला हा सण असतो आणि आरक्षण आणि रक्षा मध्ये एकमेकांना संकट आलेले असतात त्या संकटांना साथ देणा-या बहीण भाऊ यांचं प्रेमाचं प्रतीक म्हणजे रक्षाबंधन सण होय. रक्षाबंधन हा सण खूप मोठ्या काळापासून साजरा केला जातो बहिण-भावाचा प्रेमाचं प्रतीक म्हणून हा सण समजला जातो याचा मला खूप मोठं उत्सवाचे आणि आनंदाची आणि समाधानाची तयारी दर्शवली जाते या सणाला सर्व सिंह मुलगी आपल्या घरी आलेली असते

आणि घरी येऊन ती आनंदाने संस्थांमध्ये बहीण भावाला ओवाळी करून साजरा करत असते मोठ्या प्रमाणावर ती ज्या नवविवाहित अ स्त्रियांसाठी हा सण खूप आनंदाचा उत्साहाचा असतो त्यामुळे खूप मोठ्या उत्साहाने आनंदाने आणि समाधानाने हा सण साजरा केला जातो हा सण साजरा करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे बहिणीने भावाला मोठ्या संकटांमध्ये साथ देणे आणि भावाने सुद्धा बहिणीला संकटांमध्ये साथ देणे हा बहिण-भावाचा सब प्रतिक म्हणून हा सण साजरा केला जातो

आणि या सणाचं मोठा या सणाला खूप मोठं महत्त्व लाभलेला आहे. रक्षाबंधन हा सण खूप मोठ्या उत्साहानं साजरा केला जातो या समा दिवशी बहीण भावाला ओवाळी करून राखी बांधते आणि भाऊ बहिणीला मनाप्रमाणे इच्छेप्रमाणे जे काही असेल ते गिफ्ट देत असतो आणि तेच गिफ्ट मनाप्रमाणे मनापासून बहीण स्वीकारत असते आणि बहिणीने भावाचा मान राखावा भावाने बहिणीचा मान राखावा त्याचप्रमाणे प्रत्येक संकटांना आनंदाने आणि हिम्मतीने साथ द्यावी या रक्षाबंधन सणांचा खूप मोठे आहे

आणि खूप मोठ्या उत्साहाचं वातावरण असतं या दिवशी मोठ्या प्रमाणावर ती घरामध्ये गोड-धोड स्वयंपाक केला जातो आणि सर्वांना जीवन गोडधोड केलं जातं त्याप्रमाणे हा सण खूप मोठ्या उत्साहाने आणि आनंदाने साजरा. रक्षाबंधन हा सण खूप मोठ्या आनंदाने साजरा केला जातो या दिवशी बहिणीने भावाला ओवाळी करून राखी बांधली जाते

आणि त्याच प्रमाणे पेढा सुद्धा भरून मोठ्या प्रमाणावर ती उत्तर दिलं जातं पण ज्या वेळी स्त्री सासुरवाशीन असतील ते आपल्या माहेरी येते त्या माहेरी आलेल्या स्त्रीचं मोठा आनंदाचे वातावरण असतं हेच आनंदाचे वातावरण स्त्रीला खूप आनंदाने आणि खूप हिमतीने पार पाडावा लागतो आनंदाच्या या कसोटीला आणि आनंदाच्या क्षणाला मोठ्या प्रमाणावर ती आनंद या रक्षाबंधन सणाला होत असतो

आणि या आनंदाच्या दिवशीच खूप मोठ्या उत्साहाचं वातावरण प्रत्येक ठिकाणी असतं घरामध्ये खूप आनंदाचा आणि समाजात असं वातावरण लाभलेल्या असतं आणि याच प्रमाणावर ती मोठ्या प्रमाणावर ते आनंद हा घरामध्ये उत्पादन नांदत असतो जिवनाच सोन साथ देण्याचं काम या रक्षाबंधन सणाला असतो त्यामुळे समाजामध्ये कितीही संकटे आली तरी सात उत्तमोत्तम प्रत्येकाची लागते हाच सणाचं वैशिष्ट्य असतं.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top