लठ्ठपणा वर मराठी निबंध Essay On Obesity In Marathi

लठ्ठपणा वरती मराठी निबंध लठ्ठपणा हे प्रत्येक मानवाकडे एक हजार रिक्त आणि सभी वाढवणारा हा एक भाग असतो त्यामुळे प्रत्येकाने आपलं शरीर मजबूत करण्याकडे शरीर व्यवस्थित आणि सुदृढ बनविण्यासाठी आपल्या शरीरावर ती होऊ न देणं हेच गरजेचं असतं. आपले शरीर मजबूत आणि व्यवस्थित करण्यासाठी महत्त्वाचा असतं आपल्याला जर

आजच्या धकाधकीच्या काळामध्ये बघितले तर प्रत्येकाच्या आहार आणि चुकीच्या सवय झालेले आहे तर रात्रीच्या झोपेच्या सवयी चुकीच्या झाल्यामुळे प्रत्येकाचा आरोग्यही बिघडते चाललेला आहे त्यामुळे आपल्या शरीरावर तिचा परिणाम होत राहतो आणि आपले शरीर हे बेसुमार व्यवस्थित न होता एक बेढंग होत जातं.

लठ्ठपणा वरती मराठी निबंध. Essay On Obesity In Marathi

लठ्ठपणा हे प्रत्येक व्यक्तीकडे असतोच पण प्रत्येकाने आपलं शरीर आणि मजबूत करून जो लठ्ठपणा स्तुटी शरीराचा घालून गरजेच आहे का लठ्ठपणा प्रत्येक व्यक्तीकडे असता आणि प्रत्येक व्यक्तीकडून व्यक्तीने जर शरीराकडे लक्ष दिलं असतं तर प्रत्येक व्यक्ती ही लठ्ठ झाले असते त्यामुळे शरीराचे मजबूत आणि टिकाऊपणा बिघडला जातो आणि जर आपण आपल्या शरीराकडे असेल तर आपला आरोग्य मजबूत आणि टिकाऊ होत नाही

आरोग्याकडे सारखी आरोग्याच्या तक्रारी आपल्याकडे होत राहतात त्यांना आरोग्याच्या तक्रारी होत राहिला तर आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर ती आजार आपल्याला तयार होतात. प्रत्येकाला प्रत्येकाच्या जीवनाची वाटचाल जर व्यवस्थित आणि मजबूत आरोग्याच्या दृष्टीने बनवले तर लठ्ठपणा हा प्रत्येकाकडे कधीच येणार नाही

प्रत्येक जण असतोच असं नाही पण प्रत्येकाकडे आहाराकडे प्रत्येकाने जर लक्ष दिले तर आपला आरोग्य व्यवस्थित राहू शकता आणि आरोग्य व्यवस्थित राहून आपलं जीवन म्हणजे प्रत्येक बदल केला जातो आपलं जीवनमान बदलण्यासाठी आरोग्य आणि व्यवस्थित ठेवण्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीने आरोग्य मजबुतीकरण ठेवून करणे गरजेच असतं आपल्याला आरोग्य ठेवायचा असेल तर आरोग्याचे पाऊल असतात ती पावलं व्यवस्थित आणि मजबूत ठेवणं गरजेचं असतं

त्यामुळे आपले आरोग्य मजबूत होऊन प्रत्येक वेळेस आपलं जीवन नक्कीच मजबूत आणि व्यक्ती दिसणे जाऊ शकतो. जीवनाची वाटचाल योग्य दिशेने जाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ती आरोग्य सुद्धा आपल्या व्यवस्थेत असणं गरजेचं असतं त्याचप्रमाणे आपण योग हा आपल्या जीवनामध्ये असणं गरजेचं असतं

लठ्ठपणा प्रत्येकाकडे असते कसा असतो पण लठ्ठपणा येऊन देऊ नये यासाठी प्रत्येकाने काळजी घेणे गरजेचे असते जर प्रत्येकाकडे आला तर प्रत्येकाचे आरोग्य बिघडले जाईल आणि त्यामुळे आपल्या आरोग्याच्या तक्रारी सतत चालू असते आणि आरोग्याच्या तक्रारी व सतत चालू राहिले तर

आपल्या जीवनाकडे खूप मोठ्या प्रमाणावर ती बदल होऊन जीवन एक वेगळ्या दिशेने चालत राहील आपले जीवनमान उंचावण्यासाठी जीवन एक सुदृढ उत्तम बनवण्यासाठी आपला आरोग्य सुविधा मजबूत आणि टिकाऊ होण्यासाठी आपला आरोग्य मजबूत असणे गरजेचे आहे.

लठ्ठपणा जर झाला तर आरोग्य टीका होऊ शकत नाही आरोग्यामध्ये सतत बिघाड होऊ शकतो त्यामुळे आपला आरोग्य व्यवस्थित राहण्यासाठी आणि आरोग्य टिकवण्यासाठी लठ्ठपणा होऊ न देणे खूप गरजेचे आहे तो गेला तर त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ती जे काही उपयोग असतात ते आपल्याला दूर करता येतील

आणि त्यामुळे आपण लठ्ठपणा दूर करू शकतो जर आपल्याला लठ्ठपणा दूर करायचा असेल तर आपण आपल्या आरोग्य व्यवस्थित आणि मजबूत ठेवणे गरजेचं आहे. लठ्ठपणा झाल्यावरती आरोग्याच्या दृष्टीने असतात ते आजार तयार होतात आणि त्यामध्ये हृदयविकारास तर मधुमेह असेल असेल बीपी कमी होणे असेल

असे वेगवेगळे प्रकारचे आजार आपल्याला तयार होतात आणि हे जर आपल्या जर शरीरात आले तर शरीराला मोठ्या प्रमाणावर ती एक आरोग्याच्या दृष्टीने स्वच्छ आरोग्य ही आपल्या शरीर तयार होऊन त्यामुळे आरोग्य आजच्या काळात सामने तर सगळं चांगलं आरोग्य बिघडत तर सगळेच वेगळे असते त्यामुळे आपला आरोग्य व्यवस्थित जगवायचा असेल जपायचे असेल तर लठ्ठपणा होऊ न देणे महत्त्वाचे आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top