नेतृत्व वर मराठी निबंध Essay On Leadership In Marathi

नेतृत्व वर मराठी निबंध आजच्या भागामध्ये नेतृत्व वरती मराठी निबंध पाहणार आहोत नेतृत्वही एक प्रत्येकाने कडे दूरदृष्टी असणारे एक कला आहे आणि नेतृत्व प्रत्येकाचं खंबीर असणं गरजेचं असतं नेतृत्व हे प्रत्येक कडे असतं पण प्रत्येक त्याचे नेतृत्व कुठे आणि कसं आपल्या जगासमोर आणतो हे उद्दिष्ट महत्त्वाचं असतं.

नेतृत्व हे एक दूरदृष्टी असणारे कर्तुत्ववान एक कर्तुत्व आहे.

नेतृत्व वर मराठी निबंध.

नेतृत्व वर मराठी निबंध Essay On Leadership In Marathi

नेतृत्व हे खूप मोठ्या प्रमाणावर ती दूरदृष्टी असणारे एक प्रत्येकाच्या कडे असणारा खंबीर असतो कर्तृत्व असामान्य कर्तृत्वाच्या अंदाजा खाली प्रत्येक जण लपलेला असतो.

त्याचप्रमाणे मोठ्या कर्तृत्वाच्या जहिद असते हित जोपासण्यासाठी कर्तृत्ववान व्यक्ती मोठ्या प्रमाणावर ती नेतृत्व करणं गरजेचं असतं आज आपण बघतो की नेतृत्वही मोठ्या प्रमाणावर वरती प्रत्येक जण प्रत्येकाचा कुटुंबामध्ये सुद्धा नेतृत्व करत असतो त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री होणार हे सुद्धा एक नेतृत्व आहे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री हे नेतृत्व आहे त्याचप्रमाणं पंतप्रधान होणं हे सुद्धा एक नेतृत्व आहे.

नेतृत्व म्हणजे दूरदृष्टी दूरदृष्टीने ही ज्योत विचार करतो ते नेतृत्व तयार होत राहतो नेतृत्वाचा अर्थ दोन-तीन नेतृत्व तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ती दूरदृष्टी असणे गरजेच आहे आणि हिच दूरदृष्टी प्रत्येकाच्या मोठ्या प्रमाणावर ती मनावर बिंबवले गेले.

असते आणि त्यामुळे दूरदृष्टीच्या या विचाराने आपण प्रत्येक जण विभागांना आणि आनंदाने जो हित जोपासत असतो त्यांना मोठ्यांदा दूरदृष्टीची आनंदाने आनंद मुक्त भावना असते ते भावना आपण जोपासत असतो आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ती प्रत्येकाकडे नेतृत्वाची दूरदृष्टी असणं गरजेचं असतं.

आजच्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ती कुटुंबामध्ये नेतृत्व आव्हान एक तरी व्यक्ती असावा त्यामुळे कुटुंब हे वेगवेगळ्या आणि आधुनिक तिने आधीच सुलताने मूर्ती बनवून आधुनिकतेकडे वाटचाल करत असतं त्यामुळे मोठ्यांदा

आपण म्हणतो की कर्तुत्ववान माणसांमध्ये आपल्या कुटुंबा मध्ये एक तरी वेळ कुतूहल असतं की मी ते नेतृत्व खंबीर आणि कुतूहलाने एका मोठ्या दिशेकडे वाटचाल करत राहतं त्याचप्रमाणे नेतृत्व खंबीर आणि त्यामुळे आपल्याला कुटुंबामध्ये एक तिकडे दूरदृष्टी असलेले व्यक्तिमत्व साधना साधना आपल्याकडे वळवले जातात.

आणि त्याचमुळे आपण मोठ्या व्यक्तिमत्त्व असतात ते आपण आपल्या कुटुंबा मध्ये मोठ्या प्रमाणावर ती कुटुंब योग्य दिशेने आणि योग्य आर्थिक प्रोत्साहने मजबूत होऊन एक वेगळं एक कर्तृत्वाने आणि नेतृत्वानेही होण्यासाठी प्रत्येकाकडे नेतृत्व असता नेतृत्वही कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीकडे असतात.

ते कोणाकडे कुटुंब चालवण्यासाठी नेतृत्व कोणाकडे गावांमध्ये सरपंच होण्याचा नेतृत्वाचं त्याचप्रमाणे गावांमध्ये सरपंच चालवतो तसेच कुटुंबामध्ये एक व्यक्ती असते ते कुटुंब चालवत असते त्यामध्ये हे पण एक नेतृत्वाचा भाग असतो आणि हेच नेतृत्व पूर्णपणे

माणसाला एका वेगळ्या ठिकाणी नेऊन पूर्ण माणूस एक वेगळ्या दिशेने वेगळी वाटचाल करू शकतो त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ती वेगळी करण्यासाठी कर्तृत्ववान व्यक्ती नेतृत्वामुळे वेगळ्या दिशेने वाटचाल करून मोठ्या प्रमाणावर ती एक वाटचालीस कर्तृत्ववान बनवण्यासाठी मानव एक वेगळ्या दिशेने नक्कीच वाटचाल करू शकतो.

तुमच्या या मोठ्या प्रमाणावर ती नेतृत्वाच्या गोष्टी असतात ते प्रत्येकाकडे असतातच असं नाही प्रत्येकाने गोष्टी असतात कला असतात ते शिकणे कलावंत करणं खूप महत्त्वाचा असतो त्यामुळे माणूस प्रत्येक वेळेस जो दूरदृष्टीचा नेतृत्व नेतृत्व आपल्याला बहाल करून

आपण आपल्या कर्तुत्वाचा दिशेने योग्य ठिकाणी पाऊल उचलू शकतो आणि त्यामुळे जर पाऊल आपण योग्य ठिकाणी उचललं गेलं तर त्या पावलाचा आपल्या जीवनावर ती खूप चांगला परिणाम होऊन एक वेगळ्या दिशेने आपण सर्वजण वाटचाल करून त्या ठिकाणी खूप मोठ्या दूरदृष्टीने आपलं जीवन मंत्र उंचावू शकतो.

पण आपल्या कुटुंबास आपल्या आपल्या गावात एक आदर्शवत तयार होऊन आपल्या गावात आपल्या कुटुंबात एक आदर्श व्यक्तिमत्व आपली ओळख देऊ शकतो त्यामुळे पृथ्वी खंबीर असणे गरजेच आहे

नेतृत्वामुळे आपण खूप मोठ्या प्रमाणावर ती आदर्श होऊन एक आदर्श गवसणी घालून नंबर आला आपण कुठपर्यंत हात लावू शकतो आदर्शवादी आपण बरोबर आहे आजच्या काळामध्ये आदर्श हा आपल्याकडे पूर्णपणे असणे गरजेचे आहे.

आदर्श प्रत्येकाकडे खंबीर असावा आणि आदर्शवादी आपण प्रत्येकाने जर ठेवला आदर्श मुळे आपण योग्य दिशेने योग्य ठिकाणी आपले योग्य आणि परिवार असतो ते त्या ठिकाणी आपण योग्य दिशेने पाऊल उचलून आपण आदर्श नेतृत्व तयार करू शकतो

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top