माझा आवडता छंद कबड्डी essay on kabaddi in marathi

माझा आवडता छंद कबड्डी माझा आवडता छंद कबड्डी या निबंधाची सुरुवात आपण आजच्या भागामध्ये पाहणार आहोत निबंध हे प्रत्येकाच्या मनामध्ये स्पर्धा परीक्षेच्या जीवनामध्ये हा विषय असून त्यामध्ये निबंध आपल्या जीवनाला एक मार्कांचा खजिना घेऊन या प्रत्यक्ष रुपाने देत असतो त्यामुळे निबंध गरजेचा आहे माझा आवडता छंद कबड्डी हा निबंध आजच्या भागामध्ये आपण पाहणार आहोत.

माझा आवडता छंद कबड्डी essay on kabaddi in marathi

माझा आवडता खेळ

माझा आवडता खेळ कबड्डी असून त्यामुळे आपल्या जीवनाची वाटचाल एका व्यक्तीला आपल्या जीवनात एक वेगळे वळण लागते त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात छंद जोपासला तर मोठ्या प्रमाणात होते.

जीवनाच्या वेगवेगळ्या परीक्षा मध्ये पास होण्यासाठी आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये छंद असणे गरजेचे आहे आणि हा छंद आपल्याला आनंद निर्माण करण्यासाठी मोठ्या वैयक्तिक कारणासाठी मोठ्या संकटांना सामोरे जाण्यासाठी उपयोगी ठरत असतो कबड्डी हा एक वैयक्तिक आवडता छंद माझ्या जीवनाला एक वेगळे वळण लावून गेलेला आहे.

कबड्डी खेळा

मुळे जीवनाची एक मोठ्या प्रमाणावर ती व्यायामाचा जो बदल असतो तो बदल तर होतच होतं पण वैयक्तिक संघर्ष करण्याची ताकत जीवनामध्ये पत्रातील संघर्षाला सामोरे जाण्याची ताकद जीवनामध्ये संघर्षामुळे उत्पन्न तयार केले जाते संघर्ष केला तरच गरजेचं असतं संघर्ष हे आपल्या जीवनाची खरी ताकद असल्याने संघर्ष कर केला तर जीवनामध्ये आपण यशस्वी होऊ शकतो हे तितकेच खरे संघर्षांच्या जोरावर ती कमी आणि संघर्षामुळे आपण एक व्यक्ती खेळामध्ये उत्कृष्टरित्या पारंगत होणे खूप गरजेचे आहे.

कब्बड्डी खेळ आवडता छंद –

कबड्डी केल्यामुळे जीवनाला एक मोठं वकृत्व तयार होत राहतो आणि त्याचमुळे आपण जीवन कबड्डी खेळा मुळे मुळे पारंगत तर करत असतो पण जीवन हे एक तरी त्यांनी आपल्या जीवनाला एक आदर्श तयार होत राहतो

आपल्या जीवनामध्ये वेगळा छंद जोपासणे गरजेचे असताना आपल्या जीवनाला वळण लावून देत असतो मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य व्यवस्थित राहते तसेच आपल्या रोजच्या सवयी आवडी निवडी असतात ते बदलले गेले असते त्यामुळे ते आपल्या लक्षात घेतलं जातं.

छंद असणे गरजेचं –

जीवनामध्ये कोणत्याही प्रकारचा चमत्कार चालला असता तरच आपले जीवन खूप आनंदाने म्हटले लास्ट आरोग्य खूप मोठ्या प्रमाणात आपल्या वैयक्तिक व्यवस्थित असेल तर करून व्यवस्थित राहून आपण आरोग्याच्या दृष्टीने मजबूत होऊ शकतो तसेच आपल्या वैयक्तिक जीवनावर ती छंदाचा खूप मोठ्या प्रमाणावर आनंदाचा रूपांतर होत राहत नाही

तर आपला आरोग्य जर कोणता असेल आपल्या आरोग्य आनंदी नसेल तर विविध आरोग्य आपलं विविध आजारांना बळी पडू शकते आपले आरोग्य व्यवस्थित ठेवण्यासाठी आपल्याकडे असणं आवश्यक असतं हा छंद आपल्या जीवनाला मोठे वळणावर येऊन देऊ शकतो तसेच आपला आरोग्य व्यवस्थित ठेवण्यासाठी छंद आपण व्यवस्थित ठेवू शकतो.

कब्बडी खेळ आवडता खेळ –

कबड्डी खेळ हा माझा खूप आवडता खेळ आहे या खेळामुळे मला एक वेगळा छंद लागला गेला आणि या छंदामुळे माझा स्वतः मजबूत आणि टिकाऊ होत गेले त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ती आरोग्याच्या दृष्टीने मजबूत असते कारण त्यामुळे मी हे काम मोठ्या उत्कृष्टरित्या चांगल्या दृष्टीने आपल्या पारंगत होतं आहे

कबड्डी हा एक उत्कृष्ट मैदानी खेळ असून कबड्डी मुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर ती आपल्या शारीरिक विकास होत असतो तसेच उत्तम छंद लागत असतो आरोग्य व्यवस्थित राहत असतं मैदानी खेळ खेळल्यामुळे आपल्या आरोग्याच्या दृष्टीने खूप चांगले

आरोग्य ला राहत असताना तिचा विकास सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर ती होत असतो त्यामुळे कबड्डी हा खेळ आपल्या सर्वांसाठीच व्यवस्थित आहे आणि प्रत्येकाने हा खेळ जीवनामध्ये येऊन ठेवणे गरजेचे आहे खेळ खेळला तर आपल्या जीवनाचा एक मिनिटाचा आजार दूर होऊन जाऊ शकतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top