डोमेशिअल म्हणजे काय|अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजे काय|राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र म्हणजे काय|डोमासाइल साठी लागणारी कागदपत्रे

डोमेशिअल म्हणजे काय अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजे काय राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र म्हणजे काय डोमासाइल साठी लागणारी कागदपत्रे.Domicile certificate documents in Marathi डोमासाईल साठी लागणारी कागदपत्रे हे आपण राज्याचे रहिवासी आहोत म्हणून एक राष्ट्रीय अधिवास प्रमाणपत्र आपल्याला आंदोलन जातो आणि त्याला चढून असेल असं म्हटलं जातं राष्ट्रीय प्रमाणपत्र म्हणजे डोमासाईल होय आणि राष्ट्रीय आदिवासी म्हणजेच अधिवास प्रमाणपत्र होय.

आपण ज्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणी महाराष्ट्राचा रहिवासी पुरावा म्हणून आपल्याला डोमासाईल असणं आवश्यक असतं आणि आपल्याला हे डोमासाईल शासकीय नोकरीसाठी तसेच शासकीय विविध ठिकाणी सादर करण्यासाठी आवश्यक असा पुरावा असतो आणि आपल्याला डोमासाईल काढणं खूप गरजेचे असते त्यामुळे आपण आपलं डोमासाईल काढणे गरजेचे असते त्याच्यासाठी आपल्याला आवश्यक डोमासाईल काढण्यासाठी कागदपत्रे कोणकोणते आहेत राष्ट्रीय आदिवासी प्रमाणपत्र काढण्यासाठी कागदपत्रे कोणते कोणते आहेत ते आपण पाहणार आहोत.

डोमेशिअल म्हणजे काय अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजे काय राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र म्हणजे काय डोमासाइल साठी लागणारी कागदपत्रे.Domicile certificate documents in Marathi

डोमिसाईल म्हणजे काय । Domicile Meaning In Marathi.

डोमासाईल म्हणजे आपलं राहण्याचा प्रमाणपत्र आपण जिथे राहतो त्या ठिकाणची आपले एक अधिवास प्रमाणपत्र आहे त्याला डोमासाईल असं म्हटलं जातं. डोमासाईल प्रत्येकाकडे असणे खूप गरजेचे आहे आपल्याला आपल्या राज्याचे रहिवासी म्हणून आपल्याला एक पुरावा म्हणून डोमासाईल आणि ते आपल्या प्रत्येकाकडे असणे खूप गरजेचे आहे.

राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र म्हणजे काय

आपण ज्या राज्यांमध्ये राहतो त्या राज्याचा ठिकाणच अधिवास प्रमाणपत्र व प्रमाणपत्र आणि एक राष्ट्रीय प्रमाणपत्र म्हणजेच आपल्याला डोमासाईल दिलं जातं त्याला अधिवास प्रमाणपत्र असं म्हटलं जातं. आणि राष्ट्रीय प्रमाणपत्र सुद्धा डोमासाईल प्रमाणपत्र ला म्हटलं जातं आपण ज्या ठिकाणी राहतो सध्याचा पत्ता परमनंट पत्ता आपण त्या ठिकाणी राहतो एक आपल्याला विविध शासकीय योजनांसाठी सहभाग मिळविण्यासाठी अधिवास प्रमाणपत्र दिलं जातं त्याला राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र असं म्हटलं जातं.

अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजे काय

अधिवास प्रमाणपत्र म्हणजे तुमचं वय आणि तुम्ही जिथे राहतात याचा पुरावा असतो त्यामुळे त्याला आपण अधिवास प्रमाणपत्र असं म्हटलं जातं हे प्रमाणपत्र आपल्याला तालुक्याच्या ठिकाणी आपल्याला भेटत असतो .त्याप्रमाणे आता प्रत्येक गावांमध्ये माही सेवा केंद्र झाल्यामुळे आपल्याला प्रत्येक गावांमध्ये आपण जाऊन तेथे आपले डॉक्युमेंट सादर केल्यानंतर आपल्याला अधिवास प्रमाणपत्र भेटत असते.

अधिवास प्रमाणपत्र साठी लागणारी कागदपत्रे

1)ओळखीचा पुरावा

त्याला अधिवास प्रमाणपत्र काढायचे असेल तर ओळखीचा पुरावा आपल्याला सादर करावा लागतो त्याच्यामध्ये आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर ती ओळख दर्शवणारे विनंती आपल्याला आपला ओळखपत्र आपला त्याच्यावर चे फोटो असणार आहे ओळखीचा पुरावा म्हणून दिलं गेलं पाहिजे.त्यामध्ये पॅनकार्ड, पासपोर्ट, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, अर्जदाराचे छायाचित्र, निमशासकीय ओळखपत्र, वाहनचालक परवाना इत्यादी ओळख पुरावा म्हणून सादर करणे आवश्यक आहे.

2)पत्त्याचा पुरावा

आपल्याला नॅशनॅलिटी राष्ट्रीयत्व करण्यासाठी पत्त्याचा पुरावा देणे गरजेचे आहे पत्त्याचा पुरावा पासपोर्ट, वीज देयक, दूरध्वनी देयक, शिधापत्रिका, भाडे पावती, मालमत्ता कर पावती, मालमत्ता नोंदणी उतारा ती आपल्याला पत्त्याचा पुरावा आपण ज्या ठिकाणी राहतो त्या ठिकाणचा आपला पुरावा सादर करणे बंधनकारक राहील.

3)वयाचा पुरावा – डोमासाईल अधिवास प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आपले वय असणारा पुरावा सादर करणं गरजेचं असतं त्याच्यामध्ये आपण शाळेत गेलं नसेल तर आपल्याला विविध आपल्याला विविध पत्र सादर करावे लागतील आणि त्याच प्रमाणे खालील डॉक्युमेंट सादर करावे लागते जन्मदाखला, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, शाळा सोडल्याचा दाखला, वडिलांचे अधिवास प्रमाणपत्र, हे कागदपत्रे सादर करावी लागतील.

4)रहिवासाचा पुरावा

आपला अधिवास प्रमाणपत्र काढण्यासाठी डोमासाईल प्रमाणपत्र काढण्यासाठी रहिवासी पुरावा असणे गरजेचे आहे त्यामध्ये रहिवासी दाखला घेणे गरजेचे आहे त्याच्यामध्ये आपण तलाठी रहिवासी दाखला देऊ शकतो ग्रामसेवक रहिवासी दाखला घेऊ शकतो त्याच प्रमाणे आपण ज्या ठिकाणी रहिवासी आहेत त्या ठिकाणचे आपल्याला रहिवासी डॉक्युमेंटस कागदपत्रे सादर करणे गरजेचे राहतो.रहिवासी असल्याचा तलाठय़ांनी दिलेला दाखला, रहिवासी असल्याचा बिल कलेक्टर यांनी दिलेला दाखला, रहिवासी असल्याचा ग्रामसेवकाने दिलेला दाखला रहिवासी दाखला अर्ज सादर करणं खूप गरजेचं राहतो.

अधिवास प्रमाण पत्र किती दिवसात मिळू शकते.

आपल्याला अधिवास प्रमाणपत्र काढण्यासाठी आपण कागदपत्रे सादर केल्या पासून पंधरा दिवसाचा कालावधी लागतो त्याच्या नंतर न आपल्याला हे डॉक्युमेंट सादर केल्यानंतर आपल्याला दिवस प्रमाणपत्र मिळत असतं साधारणपणे आपण अर्ज दाखल केल्यानंतर 15 ते 20 दिवसांमध्ये आपल्याला अधिवास प्रमाणपत्र मिळू शकते किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त कालावधी सुद्धा लागू शकतो

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top