Category: सणवार

बैल पोळा सण वर मराठी माहिती

बैल पोळा हा सण खूप मोठ्या प्रमाणावर ती महाराष्ट्रातील शेतकरी साजरा करत असतात याचा मला खूप मोठे महत्त्व असताना खूप मोठे महत्त्वाचं स्थान बैलांसाठी दिलेला…

Back To Top