Category: ग्रंथ

अर्थशास्त्र हा ग्रंथ कोणी लिहिला.अर्थशास्त्र म्हणजे काय अर्थ शास्त्र हा ग्रंथ कोणत्या भाषेत लिहला गेला.

अर्थशास्त्र हा ग्रंथ कोणी लिहिला अर्थ शास्त्र ला Economics असे इंग्लिश मध्ये म्हणतात अर्थ म्हणजे सामाजिक शास्त्र असाही अर्थ होतं असतो. अर्थ शास्त्र याचा अभ्यास…

Back To Top