अंधश्रद्धा वर मराठी निबंध Andhashraddha essay in Marathi

अंधश्रद्धा वर मराठी निबंध अंधश्रद्धेमुळे आपल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर ती अंधश्रद्धा त्याचा वापर केल्यामुळे आठवण एक प्रगतीच्या दिशेने न जाता प्रगती खुंटली जाती अंधश्रद्धा ही एक आपल्या सर्वांना लागलेला शाप आहे.

त्यामुळे अंधश्रद्धेवर ते कोणीही कधीही विश्वास ठेवू नये प्रगती करण्यासाठी अंधश्रद्धा महत्त्वाचे नाहीये आपल्याला प्रगती करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आपले जीवनमान बदलले हे महत्त्वाचा आहे त्यामुळे अंधश्रद्धा वरती कोणीही कोणत्याही प्रकारचा विश्वास कधीही ठेवू नये.

अंधश्रद्धा वर मराठी निबंध Andhashraddha essay in Marathi

अंधश्रद्धा ही एक एक शाप की वरदान असू शकतो अंधश्रद्धेमुळे मोठ्या

प्रमाणावर ती जगामध्ये जाताना पहिला भेटती अंधश्रद्धा ही एक मोठ्या प्रमाणावर ती बळी जाण्यासाठी आणि आपले आधुनिकीकरण ठेवण्यासाठी एक पोटाचं प्रत्येकाचा गुजराण करण्यासाठी की व्यवसाय पद्धती समाजामध्ये चालू आणि रेड होताना पाहायला मिळते त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ती ही पद्धत

आपण जर बाजूला केली आणि आपल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आपलं जे आधुनिकता आपल्यासमोर आणि प्रत्येकाच्या प्रमाणे समोर आणलं तर प्रत्येक जण आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून एक मोठं जागतिक येताच पाऊल पुढे करू शकता आणि त्यामुळे आपल्या समाजामध्ये तर बदल होतच जाईल त्याचप्रमाणे आधुनिक ते मध्ये आपल्या स्वतःचा आर्थिक स्रोत वाढवले जातील.

आजच्या जागतिकीकरणाच्या उलाढाली मध्ये आपण जो उद्योग व्यवसायाच्या बाबतीत मागे आहोत त्याच्यामध्ये आपण आपला आर्थिक धोरण आणि त्यामध्ये वाढवले जाणार विजय व्यवसायिक तत्व असतील

आणि त्याच प्रमाणे जे असतील ते ध्येय धोरणांचा आपण कधी विचार करत नाही त्याच प्रमाणे आपण मोठ्या प्रमाणावर ती आज आपल्याला कोणतेही काम करण्यासाठी मांजर आडवं गेलं त्यामुळे आपलं कोणतंही काम होणार नाही हे आपण एक मनामध्ये अंधश्रद्धा एक तो भीती तयार ठेवतो.

आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आपण जे कोणते काम हातामध्ये घेतला आहे ते हातामध्ये काम घेण्याचे पूर्ण आपण करत नाही त्यामुळे आपण कुठेतरी मागे ओढलं जातं आणि त्यामुळे मागे वाढल्यामुळे आपल्या चे भविष्यामध्ये आपले जे काही प्लॅन असतील

भवितव्य असतील त्याचा आपण कधी विचार करत नाही पण या तांत्रिक आणि मांत्रिक उपचाराच्या पद्धतीने आपण कधीतरी विचार करतो आणि आंध्र प्रदेशच्या विचार आंध्र अंधश्रद्धेच्या दबावाला बळी पडून आपण प्रत्येक जण आपल्याकडे आहेत.

एवढी पुंजी आपण अंधश्रद्धेच्या नावाखाली आपण लुबाडून आपल्या कडून घेतले जाते आणि आपण पूर्ण पत्ता मोकळे होऊन जातो त्यामध्ये आपली सामाजिक विचार प्रणाली आधी प्रथमतः सुट्टी आणि विचार करण्याची ताकद आपण बदलली गेली पाहिजे.

त्यामुळे जर आपण विचार करण्याची ताकत तर बदलली तर आपल्याकडे ज्या असणाऱ्या नसणाऱ्या गोष्टी असतात त्या आपण अंधश्रद्धेला बळी ठरत नाही आणि अंधश्रद्धेला पण प्रथम खबरी तर ठरलं तर आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर ते आपण आपले योग्य दिशेने ओढले न जाता.

आपण योग्य दिशेने ओढले जाऊन त्यामुळे मोठ्या आत्ता आपण कुठेतरी आपण चुकलो जातो याचा विचार आपण केला गेला पाहिजे आपल्याला खरं तर मोठ्या प्रमाणावर ते आपण तांत्रिक-मांत्रिक लागतो आणि आपले आहेत एवढी पुंजी आपण नष्ट करतो

त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर ती आपण जे करतो करायचा असेल ते स्वतःच्या हातावर स्वतःच्या शेतावर ती मोठ्या ही विचारणा पण कर्तुत्वान होण्यासाठी आपण कुठेतरी काहीतरी बदल करणे आवश्यक असतं हाच बदल आपल्याला कुठेतरी मोठ्या हिमतीने बदल घडवून आणू शकतो आज मोठ्या प्रमाणावर ते आपण

विचार केला तर कुठेतरी आपण चुकीला माफी नाही पण आपण चुकलो पण जातो याचा पण आपण विचार केला गेला पाहिजे आजच्या घडीला आपण मोठ्या वेळेस खूप आपण काहीतरी कुठेतरी सुख घडवून आणतो आणि त्यामुळे आपण.

आपल्या कुटुंबापासून तांत्रिक-मांत्रिक याचा आपण विचार केला जातो आपण हा तांत्रिकता अंधश्रद्धा यावर ती कधी विचार न करता आपल्याला स्वतःला काय कुठे काय करायचे यावर ते विचार करून आपण आपलं जीवनमान उंचावणे गरजेचे आहे.

आजच्या धकाधकीच्या काळामध्ये मानव खूप मोठ्या प्रमाणावर ती अगदी जीव तोडून जीव ओतून काम करत असतो त्या कामाला प्रमाणात या मानवाला घरी आलो नाही किंवा त्यातून आर्थिक स्त्रोत बळकटीकरण करता आलं नाही तर मानसिक स्थिती बिघडली जाते आणि मानसिक संतुलन बिघडले गेल्यामुळे

एखाद्या तांत्रिक-मांत्रिक भेटतो आणि तिथून त्या माणसाला खरी गरज आणि आधार आपल्याला वाटतो की यात आपल्याला भेटला जाईल आणि त्यातून आपण कुठेतरी बाहेर पडू त्यामुळे सतत मांत्रिकाचा विचार करून त्याच्या मध्ये नसतो.

अंधश्रद्धेला बळी पडला जातो खरंतर अंधश्रद्धेला बळी पडणं गरजेचं नाही आजच्या काळामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाची कास धरून आपण एका उत्तुंग यशाची शिखरे करण्यासाठी आलेलो आहोत आपण शिखरे पार करणे गरजेचे आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top