कृतिदर्शक शब्द किंवा क्रिया दर्शवणारे शब्द इंग्रजी व मराठीमध्ये

 कृतिदर्शक शब्द किंवा क्रिया दर्शवणारे शब्द इंग्रजी व मराठी Action Words In Marathi And English

Pulling

    ( पुलिंग )

  ओढणे

Crying 

( क्राइइंग )

 रडणे

Skipping rope 

( स्कीपिंग रोप )

दोरीवरच्या उड्या मारणे

Catching  

( कैचिंग ) 

  पकडणे

Throwing 

  ( थ्रोइंग ) 

 फेकणे

Cleaning  

( क्लीनिंग ) 

सफाई करने

Standing  (

 स्टैन्डिंग ) 

उभे रहाणे

 Clapping 

( क्लैपिंग )

  टाळी वाजवणे

Eating 

( ईटिंग )

  खाणे

Reading 

 ( रीडिंग )

  वाचन करणे

 Running

  ( रनिंग )  

धावणे,पळणे

 Walking 

( वॉकिंग )

  चालणे

Going 

 ( गोइंग ) 

जाणे

Coming 

( कमिंग )

  येणे

Singing 

( सिंगइंग ) 

 गाणे,गायन करणे

Exercise 

एक्सर्साइज़ )

  व्यायाम करणे

Kicking

   ( किकिंग )

  लाथ मारणे

Dancing  

( डान्सिंग )

  नृत्य,नाच करणे.

Smiling 

  ( स्माइलिंग )

 हसणे

Laughing 

( लैफिंग ) 

 खळखळून हसणे

Climbing 

  ( क्लाइमिंग )  

चढणे

Sitting  

( सिटिंग )

 बसणे

Writing 

( राइटिंग )

  लिहिणे,लेखन करणे

Swimming  

( स्विमिंग ) 

 पोहणे,जलतरण करणे

Cutting 

  ( कटिंग )

  कापणे

Yawning 

( यॉनिंग )

 जांभई देणे

Drinking

   ( ड्रिंगकिंग ) 

 पिणे

Crawling  

( क्रॉलिंग )

  रांगणे किंवा सरपटणे

Jumping  

 ( जम्पिंग ) 

उडी मारणे

Flying  

( फ्लाइंग )

  उडणे

Hugging 

( हग्गींग )

  मिठी मारणे

Playing 

( प्लेईंग ) 

खेळणे

Shouting 

  ( शाउटिंग )

  ओरडणे

Sleeping  

( स्लीपिंग )  

 झोपणे

Washing  

( वाशिंग ) 

धुणे

Pushing  

( पुशिंग )   ढकलणे 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back To Top